Gå til sidens indhold

18 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Beregning af boafgift hvor oprettet fond i udlandet

Procesbevillingsnævnet har den 1. februar 2019 meddelt et dødsbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. juli 2018.

14 feb 2019

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvisning af ejererklæring

V.L.K. af 14. februar 2019 V.L.B.-0541-18 (8206.2018.49)

14 feb 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om udvisning af en EU-borger

Procesbevillingsnævnet har den 7. februar 2019 meddelt anklagemyndigheden begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. november 2018.

12 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Advokatnævnets inddrivelse af sagsomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 7. februar 2019 meddelt en forhenværende advokat og et selskab tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret og Østre Landsret henholdsvis den 15. oktober og den 5. december 2018.

01 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erhvervsevnetabserstatning til deltidsarbejdende

Procesbevillingsnævnet har den 31. januar 2019 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. september 2018.

31 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning efter dom på 7 dages fængsel for uagtsom overtrædelse

Procesbevillingsnævnet har den 24. januar 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. oktober 2018.

31 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

EU-støttemidler til landbrugsvirksomhed under konkurs

Procesbevillingsnævnet har den 22. januar 2019 meddelt en kreditor i et konkursbo tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. september 2018.

30 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophavsretlig beskyttelse af en gummistøvle

Procesbevillingsnævnet har den 18. januar 2019 meddelt en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. oktober 2018.

24 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Færøsk sag om betydningen af skattemæssig omkvalificering

Procesbevillingsnævnet har den 20. december 2018 meddelt den færøske skat-temyndighed, TAKS, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. august 2018.

23 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afbrydelse af forældelse ved forhandlinger

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2019 meddelt en boligadministration tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. oktober 2018.

22 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af længstetid ved foranstaltning uden længstetid

Procesbevillingsnævnet har den 15. januar 2019 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 28. august 2018.

21 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

For sen indgivet anke i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 10. januar 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. august 2018.