Gå til sidens indhold

15 mar 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Færøsk sag om overtrædelse af den færøske færdselslov

Procesbevillingsnævnet har den 14. marts 2019 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. august 2018.

14 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tinglysning af ægtepagt efter indgivelse af anmodning om skilsmisse

Procesbevillingsnævnet har den 13. marts 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af henholdsvis Østre Landsret den 3. oktober 2018 og Vestre Landsret den 12. december 2018.

07 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Frihedsberøvelse og Dublinforordningen

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2019 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. november 2018.

06 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Minimalerstatning for uberettiget opsigelse ved konkurs

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2019 meddelt Lønmodtagernes Garantifond tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. november 2018.

06 mar 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffen for ophold i et konfliktområde i Syrien

Procesbevillingsnævnet har den 4. marts 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. november 2018.

04 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Stemmeret i en rekonstruktionssag

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2019 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 6. september 2018.

22 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatning i forbindelse med onlinespil

Procesbevillingsnævnet har den 21. februar 2019 meddelt en spiludbyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. december 2018.

21 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Den momsretlige kvalifikation af parkeringsafgifter

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2019 meddelt et parkeringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. september 2018.

21 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Gældsstyrelsens retlige interesse i konkursdekret

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2019 meddelt Gældsstyrelsen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 6. december 2018

18 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Beregning af boafgift hvor oprettet fond i udlandet

Procesbevillingsnævnet har den 1. februar 2019 meddelt et dødsbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. juli 2018.

14 feb 2019

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvisning af ejererklæring

V.L.K. af 14. februar 2019 V.L.B.-0541-18 (8206.2018.49)

14 feb 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om udvisning af en EU-borger

Procesbevillingsnævnet har den 7. februar 2019 meddelt anklagemyndigheden begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. november 2018.