Gå til sidens indhold

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Notering af særeje/gave

V.L.K. af 18. februar 2013 V.L.B.-0227-13 (8206.2013.4)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Bygning på lejet grund

V.L.K. af 11. januar 2013 V.L.B.-2830-12 (8206.2012.85)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Udstykningslovens § 16 – En brugsret skal tidsbegrænses

V.L.K. af 10. januar 2013 V.L.B.-2936-12 (8206.2012.71).

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Beregning af kærefristen i tinglysningslovens § 36

Højesterets kendelse af 14. december 2012 sag 299/2012 (8206.2012.27)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Ufyldestgørende rids

V.L.K. af 14. november 2012 V.L.B.-2632-12 (8299.2012.478)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Placering af afgiftspantebrev efter udstykning

V.L.K. af 12. september 2012 V.L:B-1630-12 (8206.2012.47)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Ejerlejlighed videreopdelt fra fællesareal

V.L.K. af 3. juli 2012 V.L.B.-1542-12 (8206.2012.45)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Kompensation

V.L.K. af 6. juni 2012 V.L.B.-1058-12 (8206.2012.31)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Udækket ejerpantebrev efter tvangsauktion

H.K. af 12. juni 2012 sag 316/2011 (8206.2011.19)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Opdeling af bygningsblad

V.L.K. af 21. juni 2012 V.L.B.-1050-12 (8206.2012.28)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Udækket ejerpantebrev efter tvangsauktion

V.L.K. af 12. februar 2012 V.L.B.-3090-12 (8206.2012.98)

27 apr 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Lejer skal have rollen påtaleberettiget og skal underskrive

V.L.K. af 3. januar 2012 V.L.B.-2559-11 (8206.2011.153)