Gå til sidens indhold

04 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse i arbejdsskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt skadelidte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. marts 2023 (BS-4580/2022).

03 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om konkurrencemyndighedernes afgrænsning af det relevante marked

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt Konkurrencerådet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. februar 2023 (BS-5308/2021 og BS-13531/2021).

02 okt 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse for rejseudgifter til forsvarer med begrænset rejseforbehold

Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2023 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 31. januar 2023 (S-55-23).

29 sep 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Tillæg til ejerforeningsvedtægt kunne tinglyses

V.L.K. af 29. september 2023 V.L.B.-0241-23 (23/37690).

29 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling udover to tredjedele af straffetiden

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. august 2023 (S-1488-23).

28 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dørlukning i to straffesager

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt to tiltalte personer tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der begge er afsagt af Østre Landsret den 25. august 2023.

19 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om adcitation, sambehandling og berostillelse

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en myndighed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. maj 2023 (BS-19251/2021).

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om indtægtsnedgange var varige og af nogen betydning

Procesbevillingsnævnet har den 11. september 2023 meddelt henholdsvis Ankestyrelsen og en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt henholdsvis af Vestre Landsret den 2. marts 2023 (BS-32388/2022) og af Østre Landsret den 10. marts 2023 (BS-23290/2022).

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en dom om afvisning, der er afsagt af Vestre Landsret den 20. marts 2023 (BS-53946/2022).

15 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om videregivelse af billede visende afdød person var uberettiget

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. marts 2023 (S-2435-22).

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nærmeste pårørende ved udbetaling af livsforsikring og pension

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en søn til en afdød mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. marts 2023 (BS-6894/2022).

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatningsansvar efter forsinket kræftdiagnose

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt Ankenævnet for Patienterstatningen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2023 (BS-30589/2019).