Gå til sidens indhold

27 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om det økonomiske opgør efter en interessents konkurs

Procesbevillingsnævnet har den 23. november 2023 meddelt en interessent tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. februar 2023 (BS-25190/2022).

27 nov 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse af 22. november 2023

Kendelse i sag: 23/44057

23 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Brug af lydoptagelser fra infiltration i et fængsel som bevis

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. september 2023 (S-1893-23).

23 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse i sag om vold i forbindelse med trafikken

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2023 meddelt tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. august 2023 (S-1379-22).

21 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophør af sameje ved frivillig auktion

Procesbevillingsnævnet har den 20. november 2023 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. september 2023 (B-319-23).

21 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dommers inhabilitet i sag om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling

Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2023 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. september 2023 (S-1845-21).

21 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Virkningstidspunkt for bortvisning af offentligt ansat

Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2023 meddelt en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2023 (BS-25104/2022).

14 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om betydningen af juridisk kønsskifte i forbindelse med afsoningsforhold

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2023 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. maj 2023 (BS-9354/2022).

14 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om menneskerettighedskrænkelser under afsoning i lukket fængsel

Procesbevillingsnævnet har den 10. november 2023 meddelt en indsat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. maj 2023 (BS-26570/2022).

10 nov 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Tinglyst vedtægtsændring – kærende henvist til civilt søgsmål

V.L.K. af 7. november 2023 V.L.B.-0313-23 (23/41395).

10 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Voldtægt mv. ved særligt skærpende omstændigheder

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2023 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juni 2023 (S-3042-22).

10 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fradrag af udenretlige omkostninger i indenretlige sagsomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2023 meddelt en fordringshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om sagsomkostninger, der er afsagt af Østre Landsret den 31. januar 2023 (BS-42/2023).