Gå til sidens indhold

21 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Virkningstidspunkt for bortvisning af offentligt ansat

Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2023 meddelt en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2023 (BS-25104/2022).

14 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om betydningen af juridisk kønsskifte i forbindelse med afsoningsforhold

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2023 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. maj 2023 (BS-9354/2022).

14 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om menneskerettighedskrænkelser under afsoning i lukket fængsel

Procesbevillingsnævnet har den 10. november 2023 meddelt en indsat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. maj 2023 (BS-26570/2022).

10 nov 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Tinglyst vedtægtsændring – kærende henvist til civilt søgsmål

V.L.K. af 7. november 2023 V.L.B.-0313-23 (23/41395).

10 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Voldtægt mv. ved særligt skærpende omstændigheder

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2023 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juni 2023 (S-3042-22).

10 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fradrag af udenretlige omkostninger i indenretlige sagsomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2023 meddelt en fordringshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om sagsomkostninger, der er afsagt af Østre Landsret den 31. januar 2023 (BS-42/2023).

08 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Dækning af sagsomkostninger ved Lønmodtagernes Garantifond

Procesbevillingsnævnet har den 1. november 2023 meddelt en lønmodtager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 15. maj 2023 (BS-20702/2022).

07 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældremyndighed og samvær

Procesbevillingsnævnet har den 6. november 2023 meddelt en mor tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. maj 2023 (BS-55183/2022).

06 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Søgsmålsfrist for afgørelse om fratagelse af dansk statsborgskab

Procesbevillingsnævnet har den 2. november 2023 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. maj 2023 (BS-26453/2022).

06 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opsættende virkning angående sagsomkostninger i forbudssag

Procesbevillingsnævnet har den 3. november 2023 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. august 2023 (BS-35989/2023).

03 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kravene til børne- og uddannelsesopsparinger i sager om uddannelsesbidrag

Procesbevillingsnævnet har på et møde den 23. oktober 2023 i afdelingen for appeltilladelser til landsretten vedrørende familierettens afgørelser meddelt en bidragsbetaler tilladelse til anke til Vestre Landsret af en dom, der er afsagt af Familieretten i Esbjerg den 20. september 2023 (36815/2023).

16 okt 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om genoptagelse af dom om fuldbyrdelse af udenlandsk straffedom

Procesbevillingsnævnet har den 12. oktober 2023 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. juli 2023 (S-1145-23).