Gå til sidens indhold

01 jun 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 1. juni 2023

Kendelse i sag: 22/19913

01 jun 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 1. juni 2023

Kendelse i sag: 22/09871

01 jun 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 1. juni 2023

Kendelse i sag: 23/13900

31 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afslag fra kommune på ansøgning om midlertidig grundvandssænkning

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2023 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. oktober 2022 (BS-30324/2021).

16 maj 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist aflysning af ejerpantebrev

V.L.K. af 16. maj 2023 V.L.B.-0066-23 (23/10891)

16 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

En biologisk forælders samvær med et frivilligt bortadopteret barn

Procesbevillingsnævnet har den 11. maj 2023 meddelt en biologisk forælder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2023 (BS-50809/2022).

15 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Andelsboligforenings erstatningsansvar

Procesbevillingsnævnet har den 11. maj 2023 meddelt en andelshaver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. november 2022 (BS-41550/2021).

11 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Eksigibilitet af svensk udeblivelsesdom

Procesbevillingsnævnet har den 4. maj 2023 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. november 2022 (B-622-22).

02 maj 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om andet seksuelt forhold end samleje

Procesbevillingsnævnet har den 27. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. august 2022 (S-3070-21).

26 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning uden tilknytning til hjemlandet

Procesbevillingsnævnet har den 21. april 2023 meddelt en tiltalt begrænset bevilling til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. august 2022 (S-1000-22).

21 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om adgang til anke efter ankefristens udløb

Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2023 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. september 2022 (S-229-22).

21 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af foranstaltningsdømt uden tilknytning til hjemland

Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. august 2022 (S-48-22).