Gå til sidens indhold

07 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældremyndighed og samvær

Procesbevillingsnævnet har den 6. november 2023 meddelt en mor tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. maj 2023 (BS-55183/2022).

06 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Søgsmålsfrist for afgørelse om fratagelse af dansk statsborgskab

Procesbevillingsnævnet har den 2. november 2023 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. maj 2023 (BS-26453/2022).

06 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opsættende virkning angående sagsomkostninger i forbudssag

Procesbevillingsnævnet har den 3. november 2023 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. august 2023 (BS-35989/2023).

03 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kravene til børne- og uddannelsesopsparinger i sager om uddannelsesbidrag

Procesbevillingsnævnet har på et møde den 23. oktober 2023 i afdelingen for appeltilladelser til landsretten vedrørende familierettens afgørelser meddelt en bidragsbetaler tilladelse til anke til Vestre Landsret af en dom, der er afsagt af Familieretten i Esbjerg den 20. september 2023 (36815/2023).

16 okt 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om genoptagelse af dom om fuldbyrdelse af udenlandsk straffedom

Procesbevillingsnævnet har den 12. oktober 2023 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. juli 2023 (S-1145-23).

04 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lejens størrelse og sammenligningslejemål for lejemål i en blandet ejendom

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. april 2023 (BS-23999/2022).

04 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatning for mangler ved forbedringer i andelslejlighed

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt en sælger af en andelslejlighed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. juni 2023 (BS-54131/2022).

04 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse i arbejdsskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt skadelidte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. marts 2023 (BS-4580/2022).

03 okt 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om konkurrencemyndighedernes afgrænsning af det relevante marked

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt Konkurrencerådet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. februar 2023 (BS-5308/2021 og BS-13531/2021).

02 okt 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse for rejseudgifter til forsvarer med begrænset rejseforbehold

Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2023 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 31. januar 2023 (S-55-23).

29 sep 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Tillæg til ejerforeningsvedtægt kunne tinglyses

V.L.K. af 29. september 2023 V.L.B.-0241-23 (23/37690).

29 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling udover to tredjedele af straffetiden

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. august 2023 (S-1488-23).