Gå til sidens indhold

15 apr 2024

Domsresume

Tinglysningsretten

Særeje ikke tilstrækkeligt specificeret

V.L.K af 10. april 2024 V.L. B-0028-24 (24-01314).

26 mar 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2024 meddelt Ligebehandlingsnævnet som mandatar for en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. september 2023 (BS-16938/2022).

25 mar 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Midlertidig inddragelse af førerret

Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2024 meddelt tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. januar 2024 (S-3368-23).

25 mar 2024

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse af 25. marts 2024

Kendelse i sag: 23/06228

22 mar 2024

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse af 22. marts 2024

Kendelse i sag: 24/05240

18 mar 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 14. marts 2024 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. december 2023 (BS-43145/2023).

13 mar 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om momslån under covid-19

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2024 meddelt en tiltalt direktør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. september 2023 (S-2600-22).

08 mar 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kære af delafgørelse, der har afsluttet et af kravene i sagen

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2024 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. januar 2024 (BS-57324/2023).

07 mar 2024

Domsresume

Tinglysningsretten

Ikraftsat fremtidsfuldmagt var til hinder for tinglysning af skøde

V.L.K af 7. marts 2024 V.L. B-0014-24 (24-00012).

07 mar 2024

Fri proces

Procesbevillingsnævnet

Dispensation fra at anvende Civilstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning

Procesbevillingsnævnet har den 22. februar 2024 behandlet en klage over Civilstyrelsens afslag på genoptagelse af en klagers anmodning om dispensation fra anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning i forbindelse med en ansøgning om fri proces.

06 mar 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spejling af iPhone tilhørende en tidligere ansat i et konkursramt selskab

Procesbevillingsnævnet har den 29. februar 2024 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. november 2023 (B-562-23).

01 mar 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning efter uagtsomt manddrab af en ustraffet pakistansk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 29. februar 2024 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. oktober 2023 (S-2271-22).