15 jan 2021

Domsresumé

Retten på Færøerne

Dom i sag mellem Føroya Reiðarafelag og Føroya Landsstýri

21 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Foranstaltning forhøjes til anbringelse i anstalt i 4 måneder- K 188/20

18 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 227/20

11 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens beslutning stadfæstes med ændring - K 215/20

10 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 222/20

10 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Idømt til 60 timers ulønnet samfundstjeneste - K 190/20

08 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

14 dages betinget anstaltsanbringelse - K 200/20

08 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Frifindelse for seksuel udnyttelse - K 223/20

30 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Vold i gentagelsestilfælde foranstaltet til samfundstjeneste - K 203/20

30 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom ophævet og hjemvist - K 151/20

26 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tre måneders anbringelse for tre tilfælde af vold - K 139/20

25 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Betinget dom for vold udøvet over for datter - K 201/20