Gå til sidens indhold

06 mar 2024

Domsresume

Retten på Færøerne

Færøsk auktionslov var gyldig og indebar ikke et ekspropriativt indgreb

Færøsk auktionslov var gyldig og indebar ikke et ekspropriativt indgreb

20 dec 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Bøden blev nedsat til 9.000 kr. - K 179/23

En 62 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt en bøde på 81.500 kr. for at have ført en gummibåd med en påhængsmotor på 9.9hk med en alkoholkoncentration i blodet på over 0,50 promille.

10 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Landsretten frifandt tiltalte - K 193/23

En 26 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 1 år og 6 måneders anbringelse i anstalten for domfældte for at have ved vold tiltvunget sig samleje med en kvinde, idet tiltalte flere gange tog kvælertag og fremsat trusler som var egnet til at fremkalde alvorlig frygt hos kvinden.

29 sep 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes med ændring - K 053/23

En 53 årig mand blev ved Kujalleq kredsret idømt anbringelse i Anstalt for Domfældte i 1 år for blufærdighedskrænkelse på 2 piger under 12 år.

26 sep 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 60 dage - K 039/23

En 51 årig kvinde blev ved Kujalleq kredsret idømt anbringelse i Anstalt for Domfældte i 2 år og 40 dage for at have opsøgt en anden kvinde og tildelt hende flere knytnæveslag i ansigtet samt at have truet kvinden og sagde: "Tulliani ajornerussooq" (på dansk: "det blev værre næste gang").

17 aug 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 3 måneder - K 013/23

En 46 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 1 år og skulle inden 4 uger betale 30.000 kr. i tort godtgørelse til forurettede for at have forsøgt at voldtage en anden mand ved andet seksuelt forhold.

17 aug 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte anbringes i anstalt i 60 dage - K 150/23

En 33 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 10 måneder og skulle inden 4 uger betale 60.000 kr. i tort godtgørelse til kvinden for at have haft samleje med en kvinde på 28 år mod hendes vilje, selv om hun er diagnoseret med skizofreni ved A1, Dronning Ingrids Hospital.

17 aug 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt 40 timers samfundstjeneste - K 063/23

Em 44 årig mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt til betinget anbringelse i Anstalten i 30 dage. Han havde udøvet vold mod sin datter, født den 18. januar 2012, ved flere gange at have løftet datteren i hovedet ved ørerne, hvorved hun hævede sig fra gulvet.

08 aug 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte blev idømt forvaring på ubestemt tid - K 151/23

En 28 årig mand blev ved Qeqqa kredsret idømt en dom til forvaring på ubestemt tid jf. kriminallovens § 161. Han havde dræbt en kvinde ved kvælning, alt hvorved kvinden bl.a. pådrog sig punktformede blødninger, læsioner på halsen, brud på strubeskelettet og afgik ved døden.

27 jul 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 046/23

Fire unge kvinder blev idømt, 3 af dem fik 40 dages betinget anstaltsanbringelse og den sidste fik betinget 14 dage. De havde i forening overfaldet en pige med adskillige slag og spark mod krop og hoved, hvorved hun pådrog sig diverse hævelser og blodansamlinger i hovedet og på arme, ben og krop.

21 jul 2023

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom den 20. juli 2023 i sagen mod kaptajnen på skibet John Poul de Joria

Dom afsagt den 20. juli 2023 i straffesagen mod kaptajnen på skibet John Poul de Joria

14 jul 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Dom nedsættes til betinget anbringelse i anstalt i 7 dage - K 157/23

En 47 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 3 månederfor at have besiddet 15 børnepornografiske fotos på en stationær computer.