Gå til sidens indhold

17 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om trusler - K 153/21

En mand blev dømt til at betale bøde, da han via messenger, under en diskussion i anledning af en forestående skilsmisse have truet sin kone ved, at udtale "jeg river dig over i to dele", hvilket var egnet til, at fremkalde alvorlig frygt for kvindens liv helbred og velfærd.

16 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 246/21

31-årig kvinde blev idømt anbringelse i anstalt i 10 måneder for i forening med ukendte gerningsmænd, at have udsat 2 mænd for vold i form af slag, spark og tramp på krop og hoved, hvorved de begge blev påført skader.

11 nov 2021

Domsresumé

Retten på Færøerne

Strafudmåling på Færøerne

Forsøg på indførsel af ca. 1 kg amfetamin til Færøerne straffet med fængsel i 5 år

11 nov 2021

Domsresumé

Retten på Færøerne

5 års fængsel for besiddelse af blandt andet amfetamin

2 unge mænd på 24 og 25 år idømt fængsel i 5 år for besiddelse af 1.590 gram am-fetamin, 177 gram ketamin og 406 gram hash.

09 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anmodning om dækning af udg. til transport mm. ved fri proces - K 225/21

Kredsretten har afvist anmodningen om at få dækket udgifter til transportudgifter, logi og passende dagpenge for sagsøgte og barn i forbindelse med sagens behandling i kredsretten.

04 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Vold og trusler - K 109/21

En 46-årig mand blev tildelt en advarsel for at have tildelt en mand ikke under to slag i hovedet, samt at have kradset ham ved halsen og på armene samt at have truet manden med vold, idet tiltalte udtalte, at han ville give ham yderligere tæsk, mere voldsomt end denne gang eller lign.

03 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om narkotikahæleri - K 203/21

31-årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 20 dage samt skal betale en tillægsbøde på 4000 kr. for under indrejse fra Ilulissat at have været i besiddelse af 80.000 kr., der var opnået ved en lovovertrædelse.

03 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om besiddelse samt indsmugling af hash - K 210/21

En 31-årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 5 måneder for via indrejse til Grønland fra Danmark, med henblik på videreoverdragelse, at have indsmuglet 1.379 gram hash, som var skjult i dennes indvejede bagage. Hos tiltalte konfiskeres 1.379 gram hash.

10 sep 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om trusler og vold - K 226/21

En 56-årig mand blev idømt 3 måneders anbringelse i anstalten for domfældte for at have udtalt "jeg slår dig ihjel" hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for kvindens liv samt at have taget kvælertag på kvinden og sparket hende i skridtet, hvorved hun pådrog sig et kradsmærke på halsen.

09 sep 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om blufærdighedskrænkelse - K 173/21

En 65-årig mand blev idømt 60 dages anbringelse i anstalten for domfældte for flere forhold af blufærdighedskrænkelse.

03 sep 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af levnedsmidler - K 069/21

En 53-årig mand var tiltalt i forening med 3 andre for erhvervsmæssigt at have tilvirket, opbevaret, transporteret og forhandlet levnedsmidler uden godkendelse af landsstyret.

08 aug 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Beslutning vedr. løsladelse - K 196/21