Gå til sidens indhold

21 jul 2023

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom den 20. juli 2023 i sagen mod kaptajnen på skibet John Poul de Joria

Dom afsagt den 20. juli 2023 i straffesagen mod kaptajnen på skibet John Poul de Joria

22 jun 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder - K 024/23

En 30 årig mand blev idømt til tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år og i samme periode undergive sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer, om nødvendigt i særlig institution eller på hospital i Grønland.

08 jun 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Ulønnet samfundstjeneste i 40 timer - K 042/23

To kvinder på 33 og 38 år idømmes 30 dages anstaltsanbringelse for at have efter forudgående aftale eller fælles forståelse forsætligt at have beskadiget en andens legeme, idet de i forening sparkede en anden kvinde flere gange med vristen på begge lår samt rev hende i håret.

15 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 020/23

En 46 årig mand blev idømt anbringelse i anstalten i 4 måneder samt skal betale godtgørelse for tort på 20.000 kr. for at have krænket blufærdigheden hos en pige, født 28. april 2007, idet tiltalte befølte hende i skridtet uden på tøjet.

11 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 6 måneder - K 022/23

En 50 årig mand blev idømt anstaltanbringelse i 9 måneder og skal betale 30.000 kr. til kvinden for at skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med den på tidspunktet 6-årige pige.

10 maj 2023

Domsresume

Retten på Færøerne

Betinget dom og udvisning

Tiltalte dømmes betinget fængsel i 20 dage, udvisning fra Færøerne og skal betale erstatning.

08 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Frakendt førerretten i 1 år og 6 måneder - K 050/23

En 26 årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 14 dage og fik frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 2 år og 6 måneder fra dommens dato for at have ført et køretøj uberettiget i spirituspåvirket tilstand uden førerret.

08 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelsen på 60 dage gøres betinget - K 269/22

En 40 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 60 dage for at at have sparket en kvinde i ansigtet to gange, og for at have have skubbet kraftigt til en anden kvinde samt for at have besiddet 0,83 gram hash til eget forbrug.

25 apr 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 108/23

En 33 årig kvinde blev idømt 30 dages anbringelse i anstalten for domfældte for at have forsøgt at slå en anden kvinde med en pose øl samt at have trukket en anden i håret og skubbet hende ind i en væg, så hun slog hovedet. Ligesom hun havde sparket en tredje flere gange i hovedet og på kroppen.

13 apr 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

100 timers samfundstjeneste - K 044/23

En 38 årig kvinde blev ved Sermersooq Kredsret idømt betinget anbringelse i anstalt i 30 dage for at have udøvet vold mod en mand, idet tiltalte med en køkkenkniv tildelte manden et knivstik i ansigtet, hvorved han pådrog sig en behandlingskrævende skade.

12 apr 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt anbringelse i anstalt i tre måneder - K 218/22

En ung mand på 23 år blev frifundet ved Sermersooq Kredsret efter han blev anklaget for at have skaffet sig samleje med en pige, der befandt sig i en tilstand eller situation, i hvilken hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

03 apr 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte frifindes af landsretten - K 262/22

En 55 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 9 måneder. Han havde ved vold eller trussel om vold have tiltvunget sig samleje med kvinden, idet tiltalte tog fat om kvindens talje og holdt fast og efterfølgende tog kvælertag på hende og tiltvang sig samleje med hende.