15 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom blev ændret i sag om kønsligt forhold til barn K 128/19

15 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om forsøg på tyveri - K 121/19

13 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Bøde for ulovligt køb af halvautomatisk riffel - K125/19

12 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

60 dage i anstalt for voldtægt ved tilsnigelse K131/19

05 aug 2019

Domsresumé

Retten på Færøerne

Dom om salg av cigaretter på facebook

05 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om rettighedsfrakendelse af slædehunde - K097/19

02 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse for deling af børneporno stadfæstet - K 117/19

10 jul 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

To mænd idømt 1 års anstaltsanbringelse for groft hæleri - K 116/19

14 jun 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Beslutning om løsladelse af en anholdt stadfæstet - K145/19

13 jun 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 3 år for flere tilfælde af vold - K 089/19

05 jun 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Blufærdighedskrænkelse mod 11-årig plejedatter - K019/19

03 jun 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Foranstaltningsændringssag, foranstaltning ændret - K196/18