29 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom ændret i ankesag om anabolske steroider - K 166/18

28 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 14 dage for seksuelle tilnærmelser over for taxakunde stadfæstet - K210/18

28 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Formildelse i ankesag om overtrædelse af vilkår for samfundstjeneste - K222/18

24 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom ændret til tilsyn i 3 år i sag om tyverier - K218/18

22 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

22-årig fik ændret dom om anstaltsanbringelse til samfundstjeneste - K203/18

21 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom ændret til 10 dages betinget anstaltsanbringelse for trussel mod betjent - K204/18

21 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Ikke bindende ankeafkald i sag om udmåling af antal mindstetimer til at udføre samfundstjeneste i - K200/18

18 jan 2019

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt dom den 18. januar 2019

05 dec 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Betaling af 100.000 kr. i tortgodtgørelse for voldtægt - K 206/18

15 nov 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Foranstaltning ændret til behandling på psykiatrisk afdeling K - 174/17

14 nov 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Beslutning om ophævelse af foranstaltning stadfæstet - K 189/18

13 nov 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Mand frifundet for blufærdighedskrænkelse - K 171/18