24 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

4 måneders anstaltsanbringelse for blufærdighedskrænkelse - K 181/20

23 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Bøde for ulovlig fangst af isbjørn - K 154/20

19 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Foranstaltning opretholdt - K 128/20

17 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anbringelse på ubestemt tid i psykiatrisk anstalt opretholdes - K 170/20

16 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 10 måneder - K 182/20

13 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstalt anbringelse i 1 år og 6 måneder for tilsnigelse - K 175/20

12 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes med ændringer - K 153/20

11 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

6 måneders anbringelse i anstalt stadfæstes - K 156/20

10 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Findes skyldig i vold og frifindes i blufærdighedskrænkelse - K 177/20

05 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 2 år for førsøg på manddrab - K 161/20

03 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Idømt til en bøde på 500 kr. for overtrædelse af færdselsloven - K 165/20

02 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

5 måneders betinget anstaltsanbringelse i voldssag - K 152/20