Gå til sidens indhold

27 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Idømt anstaltsanbringelse i 6 måneder - K 245/22

En 38 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 9 måneders anstaltsanbringelse for at have haft samleje med et barn under 15 år samt med løfte om betaling, at have forsøgt at have et seksuelt forhold til pigen, født den 4. maj 2005, idet han uagtet hans kendskab til hendes alder.

16 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte skal undergive sig lægeligt ledet misbrugsbehandling - K 218/20

En 30 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 7 måneders anbringelse i anstalt for at have forsøgt at skaffe sig samleje med 2 forskellige kvinder, mens de sov, hvilket mislykkedes idet kvinden vågnede og råbte efter hjælp og den anden vågnede og sparkede ud efter tiltalte, som væltede.

16 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Udføre samfundstjeneste i 40 timer - K 009/23

En 34 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage og skal inden 4 uger betale 5.000 kr. i tort godtgørelse til pigen, for at have krænket pigens, født den 18. december 2013, blufærdighed, idet tiltalte førte sin hånd op af pigens inderlår uden på tøjet.

15 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i 40 timer indenfor en længstetid på 6 måneder - K 033/22

Emn 53 årig mand blev ved Sermersooq kredsret frifundet. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsrettens rejste tiltale og har påstået tiltalte idømt anstaltsanbringelse. Tiltalte har påstået stadfæstelse.

13 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Forvaring i Grønland på ubestemt tid - K 030/23

En 51 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt til forvaring på ubestemt tid for at have ved vold, at have tiltvunget sig samleje med en kvinde samt at have forsøgt at dræbe kvinden, hvilket imidlertid mislykkedes. Han havde skubbet hende på gulvet og tog kraftigt kvælertag på hende.

08 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i 50 timer indenfor en længstetid på 6 måneder - K 029/23

To unge kvinder blev idømt anbringelse i anstalt i 5 måneder for at have overfaldet en mand med vold ved at have slået manden i hovedet med en glasflaske, så manden faldt omkuld på jorden og medens manden lå forsvarsløs på jorden, havde de begge trampet manden i ansigtet.

07 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Idømt 10 dages betinget anstaltsanbringelse - K 271/22

En 41 årig mand blev ved Qeqqata Kredsret idømt anbringelse i anstalt 3 måneder for tyveri, tingsbeskadegilse samt vold i flere forhold.

06 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet med ændring - K 203/22

En 58 årig mand blev ved Qeqqa Kredsret idømt en bøde på kr. 6.000,00 for at have klappet en ansat ved institutionen Naasoq Tupaarma i numsen, hvilket krænkede hendes blufærdighed.

24 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 60 dage - K 028/23

En 45 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at at have slået personer samt at have truet en kvinde med mere vold, herunder om han skulle trampe på hendes hoved eller lignende, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for hendes liv, legeme og helbred.

24 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Foranstaltningen fastsat til 80 timers ulønnet samfundstjeneste - K 264/22

En 26 årig mand blev idømt ved Qeqqa Kredsret anbringelse i anstalt i 4 måneder, for at have forsøgt at tvinge en mand til at betale sin gæld til tiltalte, idet tiltalt i flere tilfælde skrev at han ville udøve vold eller dræbe manden, såfremt denne ikke betalte sin gæld til sigtede.

24 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 293/22

En 39 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 4 år for at have forsøgt at slå en kvinde ihjel, idet tiltalte stak kvinden i området omkring halsen og på låret med en kniv, ligesom tiltalte på en ukendt måde udsatte kvinden for vold.

21 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 5 måneder - K 016/23

En 48 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at have slået en kvinde flere gange i hovedet og på kroppen, med skader i hovedet og brud på et ribben til følge.