08 maj 2018

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt dom 8. maj 2018

02 maj 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tilsyn af Kriminalforsorgen til 22-årig, samleje med 12-årig - K 045/18

01 maj 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Betinget dom for i skjul at have filmet badende person - K 033/18

01 maj 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Voldsdom blev skærpet til 5 måneder i anstalt - K 029/18

01 maj 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Ingen længstetid i dom om behandling på psykiatrisk hospital - K 034/18

26 apr 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Foranstaltningsændringssag, opretholdelse af foranstaltningen - K 257/17

18 apr 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dyrplageri og berigelseskriminalitet blev stadfæstet - K 053/17

05 apr 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Beslutning om salær til advokat i familieretlig sag ændret - K 021/18

26 mar 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse for vold mod nattevagt - K 182/17

23 mar 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Landsretten opretholdt foranstaltning - K 205/17

12 mar 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

Bøde på 10.000 kr. blev ændret til en advarsel K - 015/18

07 mar 2018

Domsresumé

Grønlands Landsret

65-årig skal fortsat være under tilsyn på ubestemt tid - K 206/17