Gå til sidens indhold

17 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i 40 timer - K 025/23

En 35 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 60 dage for at tildelt forurettede, et ukendt antal knytnæveslag i ansigtet og tildelt ham et ukendt antal spark og tramp i ansigtet og på kroppen.

17 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 051/23

En 40 årig kvinde blev idømt en bøde på 1.500 kr. samt frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, der kræver kørekort. Hun havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, hvilket medførte en kontakt mellem personbilen og kælken, hvor mor og søn gik på gangstien ind imod børnehaven.

15 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 020/23

En 46 årig mand blev idømt anbringelse i anstalten i 4 måneder samt skal betale godtgørelse for tort på 20.000 kr. for at have krænket blufærdigheden hos en pige, født 28. april 2007, idet tiltalte befølte hende i skridtet uden på tøjet.

15 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Bøde på 1.000 kr. - K 062/23

En 25 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt betale en bøde på 1.500 kr. for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, idet han kørte ud fra parkeringspladsen ved Nuuk Biludlejning på Iggiaanut 1 og ud på Qeqertanut i Nuussuaq uden at overholde sin ubetingede vigepligt.

11 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 6 måneder - K 022/23

En 50 årig mand blev idømt anstaltanbringelse i 9 måneder og skal betale 30.000 kr. til kvinden for at skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med den på tidspunktet 6-årige pige.

10 maj 2023

Domsresume

Retten på Færøerne

Betinget dom og udvisning

Tiltalte dømmes betinget fængsel i 20 dage, udvisning fra Færøerne og skal betale erstatning.

10 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

40 timer inden for en længstetid på 6 måneder - K 285/22

En 55 årig mand blev idømt anbringelse i anstalten for Domfældte i 30 dage for at have skubbet til en mand to gange, hvorved han faldt ned på gulvet, hvorefter tiltalte sparkede ham flere gange på kroppen og i ansigtet.

08 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Frakendt førerretten i 1 år og 6 måneder - K 050/23

En 26 årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 14 dage og fik frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 2 år og 6 måneder fra dommens dato for at have ført et køretøj uberettiget i spirituspåvirket tilstand uden førerret.

08 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelsen på 60 dage gøres betinget - K 269/22

En 40 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 60 dage for at at have sparket en kvinde i ansigtet to gange, og for at have have skubbet kraftigt til en anden kvinde samt for at have besiddet 0,83 gram hash til eget forbrug.

03 maj 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

100 timers ulønnet samfundstjeneste - K 065/23

En 30 årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 60 dage for at have skubbet en mand flere gange i brystet med begge hænder, hvorefter tiltalte fremtog en kniv på ca. 7-10 cm og fremholdt denne imod manden og truet på livet samt slutteligt at have slået manden i ansigtet.

25 apr 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 108/23

En 33 årig kvinde blev idømt 30 dages anbringelse i anstalten for domfældte for at have forsøgt at slå en anden kvinde med en pose øl samt at have trukket en anden i håret og skubbet hende ind i en væg, så hun slog hovedet. Ligesom hun havde sparket en tredje flere gange i hovedet og på kroppen.

18 apr 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelsen forlænget til seks måneder - K 021/23

En 30 årig mand blev idømt 3 måneders anbringelse i anstalten for domfældte for at have flere overtrædelser af færdselsloven og endvidere dømt for opgivet urigtige oplysninger til politiet. Tingsbeskadigelse, husfredskrænkelse samt vold, trusler og krænkelse af offentlig myndighed.