Gå til sidens indhold

21 jan 2011

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 21. januar 2011

Betinget fængselsstraf i 40 dage for at stjæle strøm

19 jan 2011

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 19. januar 2011

Betinget fængselsstraf i 30 dage for trusler og herværk.

12 jan 2011

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 12. januar 2011

Betinget fængslesstraf i 30 dage. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år.

11 jan 2011

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 11. januar 2011

Bødestraf for brud på færdselsloven, stk. 1 og § 29 a, stk. 1

07 jan 2011

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 7. januar 2011

Bødestraf for brud på færdselslovens § 23, stk. 1, § 29a, stk. 1 og § 26, stk. 1 og stk. 3

23 dec 2010

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom af 23. december 2010

Betinget fængsel for vold

22 dec 2010

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom af 22. december 2010

Betinget dom uden fastsættelse af straf, hvis betingelserne overholdes.

20 dec 2010

Domsresume

Retten på Færøerne

Afsagt dom 20 december 2010

Fængselsstraf i henholdvis 40 og 60 dage mod to tiltalte for vold og trusler

15 dec 2010

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom af 15. december 2010

Tiltalte dømmes til psykiatrisk behandling på hospital for sindslidende med tilsyn af Kriminalforsorgen

03 dec 2010

Domsresume

Retten på Færøerne

Fængsel i 1 år og 3 måneder for voldtægtsforsøg

Tiltalte straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder for voltægtsforsøg

03 dec 2010

Domsresume

Retten på Færøerne

60 dage i fængsel

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelse: Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

01 dec 2010

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom af 1. desember 2010

Straffen fastsættes til 6 dagbøder på hver 400 kr., jf. straffelovens 291, stk. 1.