Gå til sidens indhold

12 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 10.marts 2011

Dom 10.marts 2011

12 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 10.marts 2011

Dom 10.marts 2011

11 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Kendelse 2.marts 2011

Kendelse 2.marts 2011

11 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 4.marts 2011

Dom 4.marts 2011

11 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 22.februar 2011

Fængelsstraff i 1 år, for brud på § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 2 og § 3, jf. liste A, nr. 1

11 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 2.marts 2011

Bødelstraf på 1500 kr. for brud på færdselslovens § 23, stk. 1 og § 32, stk. 2

11 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 10. februar 2011

Fængselsdom i 40 dage for vold

10 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 6. december 2019

Tiltalte straffes med 10 dagbøder på hver 300 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage, for overtrædelse af straffelovens § 266b

10 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 21 januar 2020

Betinget dom og indrejseforbud til Fæørerne i 3 år

10 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 11. februar 2011

Betinget fængselsdom i 40 dage for flere forhold.

10 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 4. februar 2011

10 dagbøder på hver kr. 250 for vold

10 mar 2020

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom 9. februar 2011

Betinget fængselsdom i 30 dage for vold