28 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om grov vold - K 013/20

27 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om grov vold - K017/20

25 maj 2020

Domsresumé

Retten på Færøerne

Dom om blandt andet tilsnigelse af samleje og andet seksuelt forhold samt blufærdighedskrænkelser med snapchatbeskeder

25 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

7.500 kroner i bøde for et oliespild på 1000 liter - K 068/20

22 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om samleje med mindreårige - K 081/20

20 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om kønsligt forhold til barn under 15 år - K 069/20

20 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af ulovlig fangst - K 080/20

19 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om bedrageri - K 078/20

19 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af færdselsloven - K 058/20

18 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

6 måneders betinget anstaltsanbringelse for narkotikahæleri - K 079/20

15 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om kønslig omgang med barnebarn - K 077/20

14 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

4 måneders anstaltsanbringelse for tilsnigelse til samleje K 082/20