07 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tilsnigelse gjort betinget på grund af lang sagsbehandlingstid - K 247/19

06 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om spirituskørsel med påkørsel af køretøj - K 070/20

05 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om euforiserende stoffer samt tyveri på arbejdsplads - K 059/20

29 apr 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tilsnigelse til samleje foranstaltet med samfundstjeneste - K 057/20

29 apr 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tilsnigelse til samleje foranstaltet med samfundstjeneste - K 057/20

21 apr 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Formildende foranstaltning til tiltalte i hashsag - K 272/19 og K 295/19

12 mar 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om spirituskørsel - K 184/19

21 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om hærværk, indbrudstyveri og brandstiftelse - K007/19

18 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Bøde på 15.000 kr. og 2 års frakendelse af førerretten - K 028/21

12 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldtægt og blufærdighedskrænkelse - K263/19

12 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om forsøg på kønslig omgang med en 12-årig udviklingshæmmet pige - K281/19

10 feb 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om en anstaltsanbringelse skal ændres - K 273/19