Dit søgeresultat for ""

23 feb 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i sag om vold med døden til følge

22 feb 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Ikke grundlag for en forbenyttelsesret, men patent savnede basis

22 feb 2021

Domsresumé

Retten i Hillerød

27-årig mand dømt for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse

19 feb 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Regionskommune skal betale godtgørelse for krænkelse af EMRK artikel 3

19 feb 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Partsaktindsigt, konkurrencesag

18 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Coronahost

18 feb 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Afgørelser om, at Nets Holding A/S anvendte urimelige priser, opretholdt

17 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Kære af kendelse om tvangsfuldbyrdelse krævede ikke tilladelse

16 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Køber ifaldt ikke erstatningsansvar for køb af konfiskeret olie

16 feb 2021

Domsresumé

Retten i Glostrup

Dom for at medvirke til kap – og væddekørsel

12 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Ejerforenings beslutning om salg af loftsareal var ugyldig

12 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt