Dit søgeresultat for ""

27 apr 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Landsretten ændrede kredsrettens afgørelse - K 054/21

26 apr 2021

Domsresumé

Tinglysningsretten

Udlæg kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20 stk. 1 eller stk. 2

26 apr 2021

Domsresumé

Tinglysningsretten

Servitut, der kun forpligtede aktuel ejer

26 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om transfer pricing

26 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Ikke sagkyndig vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi

23 apr 2021

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om skud mod to personer under en bandekonflikt i Aarhus

23 apr 2021

Domsresumé

Retten i Aarhus

Dom i nævningesag om voldtægt mv.

23 apr 2021

Domsresumé

Retten i Aarhus

Dom om tilsnigelse af samleje

23 apr 2021

Domsresumé

Retten i Herning

19-årig mand fra straffet med fængsel i 40 dage for vold med peberspray

23 apr 2021

Domsresumé

Retten i Hjørring

Dømt for hærværk på Skagen Sønderstrand

22 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 eller princippet heri

21 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Forvaring opretholdt