Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

22 nov 2022

Domsresume

Retten i Kolding

Altan kollapset – ejer erstatningsansvarlig

Ejer af udlejningsejendom ansvarlig for personskader ved fald fra kollapset altan på ejendom i Kolding

22 nov 2022

Domsresume

Retten i Sønderborg

12 års fængsel for drab på asylcenter

En 33-årig mand blev ved et nævningeting ved Retten i Sønderborg den 21. november 2022 idømt 12 års fængsel samt udvist for et knivdrab

21 nov 2022

Domsresume

Vestre Landsret

Frifindelser i straffesag om fiskekvoter

V.L. S-2636-21

18 nov 2022

Domsresume

Retten på Frederiksberg

12 års fængsel for drab ved kiosk i Emdrup i 2016

En 24-årig mand blev ved et nævningeting ved Retten på Frederiksberg den 18. november 2022 idømt 12 års fængsel for drab med pistol i 2016 og våbenbesiddelse

17 nov 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten havde afvist at aflyse underpant på baggrund af dom

V.L.K. af 14. november 2022 V.L.B.-0303-22.

17 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Straffastsættelse ved overtrædelser af opholds- og meldepligt

Straffastsættelse ved overtrædelser af opholds- og meldepligt under særligt skærpende omstændigheder

16 nov 2022

Domsresume

Retten på Færøerne

Fængsel i 1 år og 7 måneder for indsmugling af 15,7 kg hash

Fængsel i 1 år og 7 måneder for indsmugling af 15,7 kg hash

16 nov 2022

Domsresume

Retten i Aarhus

5 års fængsel for bl.a. terrorfinansiering og forsøg på at have ladet sig hverve til at begå terrorhandlinger

16 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Advokat afsat som ad hoc-kurator og kurator

Ad hoc-kurator og kurator afsat på grund af inhabilitet

15 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Banedanmark skulle ikke overtage landbrugsejendom pga. jernbaneprojekt

Betingelserne for forlods overtagelse af en landbrugsejendom på grund af et jernbane-projekt var ikke opfyldt

15 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Kære afvist som følge af manglende retlig interesse

Kæresag havde mistet sin aktualitet som følge af forlig i hovedsagen, uanset at der ikke derved var taget stilling til sagsomkostningsspørgsmålet

14 nov 2022

Domsresume

Retten i Roskilde

Fængsel i 3 år og 6 måneder år for seksuelle krænkelser af børn

47-årig mand idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for bl.a. voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse begået over for børn