Dit søgeresultat for ""

31 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

6 måneders anstaltsanbringelse i hashsag - K 228/18

30 jan 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Lægers medvirken til selvmord

29 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom ændret i ankesag om anabolske steroider - K 166/18

29 jan 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Mand fra Kibæk straffet for afpresning og blufærdighedskrænkelse

28 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 14 dage for seksuelle tilnærmelser - K 210/18

28 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom ankesag i overtrædelse - K222/18

24 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom ændret til tilsyn i 3 år i sag om tyverier - K 218/18

22 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Ændret dom om anstaltsanbringelse til samfundstjeneste - K 203/18

21 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom ændret til 10 dages betinget anstaltsanbringelse - K 204/18

21 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom udmåling af antal mindstetimer - K 200/18

18 jan 2019

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt dom den 18. januar 2019

14 jan 2019

Domsresumé

Retten i Randers

Dom i nævningesag om drab og brand