Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

06 dec 2019

Domsresumé

Retten på Færøerne

Dom 6. december 2019

Tiltalte straffes med 10 dagbøder på hver 300 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage, for overtrædelse af straffelovens § 266b

06 dec 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om tilsnigelse - K 174/19

En 63-årig mand var i kredsretten idømt anstaltsanbringelse i 4 måneder for at have tilsneget sig samleje og anden kønslig omgang med en kvinde, der sov på sofaen hjemme hos tiltalte. Tiltalte erkendte at have berørt kvinden, men nægtede sig skyldig i tilsnigelse af samleje.

06 dec 2019

Domsresumé

Retten i Hillerød

Rumænske statsborgere idømt fængsel for organiseret indbrudskriminalitet

Fire rumænske mænd i alderen 20-24 år er den 6. december 2019 idømt hver 2 år og 6 måneders fængsel for 17 indbrudstyverier i private hjem i Københavnsområdet og Hillerød i perioden januar-marts 2019.

06 dec 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Domfældelse for grov vold i nævningesag

Domfældelse for grov vold i nævningesag og frifindelse for at volden var foregået under særdeles skærpende omstændigheder

06 dec 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Dom angående en udvist kriminel udlændings særlig grove overtrædelser

Dom i sag angående en udvist kriminel udlændings særlig grove overtrædelser af melde-, opholds- og underretningspligt på Kærshovedgård.

06 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Om våbenbesiddelse på bopæl og udvisning

Besiddelse af et oversavet jagtgevær med tilhørende ammunition på bopælen var ikke omfattet af straffelovens § 192 a

04 dec 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om kønslig omgang med et barn - K 246/19

En 47-årig mand var i kredsretten idømt 7 års anstaltsanbringelse for at have voldtaget sin ene steddatter igennem en årrække, lige som han havde fået to børn med hende.

04 dec 2019

Domsresumé

Retten i Hillerød

Domme på 10 og 9 år for våben- og narkokriminalitet

Den 42-årige mand fra Skævinge og den 39-årige mand fra Hvidovre, som den 3. december 2019 blev fundet skyldige i våben- og narkokriminalitet, blev ved rettens dom senere samme dag idømt fængsel i henholdsvis 10 år og 9 år.

04 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende forsikringskrav kunne ikke ankes til Højesteret

04 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet i sag om krav i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold

Ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger for byret og landsret til den anden part i sag om krav i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold

03 dec 2019

Domsresumé

Retten i Hillerød

Skyldkendelse i nævningesag om våben og kokain i Skævinge

Et nævningeting ved Retten i Hillerød har fundet en 42-årig mand fra Skævinge og en 39-årig mand fra Hvidovre skyldige i besiddelse af 12 ”skarpe” gaspistoler, to revolvere og 3 kilo kokain mv.

02 dec 2019

Domsresumé

Retten i Næstved

Mandlig lærer idømt fængsel for bl.a. flere voldtægter

Domsresumé