Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

02 dec 2019

Domsresumé

Højesteret

Om sagsomkostninger ved adcitation

En adciteret havde i særlig grad givet anledning til sagsanlæg. Han blev derfor ikke tilkendt sagsomkostninger, selvom han blev frifundet i sin del af sagen.

29 nov 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom voldtægt af et barn - K 175/19

Den 60 årige mand var i kredsretten idømt anstaltsanbringelse i 2 år for at have voldtaget et barn på 7 år. Endvidere blev han dømt til at betale 80.000 kr. til forurettede. Kredsrettens dom var anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

29 nov 2019

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i sag om knivstik på diskotek i Herning

Dom i sag om knivstik på diskotek i Herning

29 nov 2019

Domsresumé

Højesteret

Om ankebegrænsning

Anke af familierettens dom krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet

29 nov 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Condesa-sagen

Dom om omfattende indsmugling og distribuering af kokain.

28 nov 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 229/18

En 62-årig mand blev af Qeqqata Kredsret idømt betinget anstaltsanbringelse i 3 måneder for at have tildelt forurettede et knytnæveslag samt et spark i ryggen. De to voldsepisoder fandt sted med 2 dages mellemrum.

27 nov 2019

Domsresumé

Højesteret

Om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler

Konsortieaftale indgået mellem konkurrerende virksomheder med henblik på at afgive tilbud på et udbud var i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler

26 nov 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om tyveri - K 204/19

Tre unge mænd var ved Qeqqa Kredsret tiltalt for at have begået et røveri. De tiltalte erkendte at have begået et tyveri i forening. Kredsretten fandt det ikke bevist, at der havde været tale om et røveri og fandt de tiltalte skyldige i tyveri, for hvilket de blev idømt en bøde.

26 nov 2019

Domsresumé

Retten i Glostrup

21-årigt bandemedlem idømt forvaring

Den 21-årige er fundet skyldig i bl.a. drabsforsøg og hjemmerøveri i Greve og yderligere i drabsforsøg på to unge mænd i Greve.

26 nov 2019

Domsresumé

Højesteret

Tilladelse til gps-observation af bil

Tilladelse til gps-observation af bil tilhørende en person, der ikke var mistænkt

26 nov 2019

Domsresumé

Højesteret

Om erhvervsevnetab for deltidsansat

Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne for en deltidsansat skulle tage udgangspunkt i, at skadelidte før skaden havde en fuld erhvervsevne.

25 nov 2019

Domsresumé

Retten i Sønderborg

Dom om vold mod en baby og vold mod en 13 årig dreng

K01-4406/2019