Dit søgeresultat for ""

19 apr 2016

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt den 18. april 2016

18 apr 2016

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt den 18. april 2016

31 mar 2016

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt den 30. marts 2016

30 mar 2016

Domsresumé

Retten i Herning

Dømt for vold mod taxachauffør

18 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Skøde skulle tiltrædes af påtaleberettigede i servitut

16 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejerlejlighed tilhørende en andelsboligforening kunne ikke videreopdeles

14 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Krav om afgivelse af erklæring jf. andelsboligforeningsloven § 13, stk. 2

09 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Brugsret for ejerlejlighedsejer hhv. dennes brugere - påtaleret

09 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejerforening havde ikke retlig interesse i kæremålet

08 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Genindførelse af servitut

07 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Anmeldt servitut kunne tinglyses endeligt

24 feb 2016

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt den 24. februar 2016