Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Ikke hjemmel til søgsmålsfrist

Søgs­måls­frist fandt ikke anvendelse på afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Bevislempelse for årsagssammenhæng i patientskadesag

Tilstrækkeligt sandsynliggjort, at patient allerede i 2008 ville have fået diagnosticeret be­gyndende lungekræft, hvis en ansvarspå­dragende fejl ikke var blevet begået

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Om overtrædelse af indrejse- og opholdsforbud

T idømt 6 måneders fængsel for overtrædelse af indrejse- og opholdsforbud i Syrien

23 aug 2019

Domsresumé

Retten på Bornholm

39-årig mand idømt 7 års fængsel for besiddelse af narko til videresalg

En 39-årig mand blev idømt 7 års fængsel for blandt andet besiddelse af i alt 5.764 gram amfetamin og 4.357 ecstasy-piller med henblik på videresalg til et større antal personer.

21 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Kommune havde handlet ansvarspådragende ved at undlade at opslå ledige ...

Kommune havde handlet ansvarspådragende over for A ved, at kommunen undlod at opslå tre ledige taxibevillinger, inden kommunen udstedte bevillingerne til en konkurrent

21 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a

Byrettens afgørelse om at frigive en sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger kunne kun kæres med Proces­bevillingsnævnets tilladelse

19 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Bortvisning var uberettiget

Bortvisning efter kast med computermus under møde og lydoptagelse af mødet

19 aug 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Afslag på stedbarnsadoption af to børn

Afslag på stedbarnsadoption af to børn, idet surrogat-moderen havde modtaget vederlag i forbindelse med aftalen om surrogatmoder-arrangementet.

19 aug 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Tinglysningssagen

Østre Landsret har den 27. maj 2019 afsagt dom i et gruppesøgsmål anlagt af Foreningen Gruppesøgsmål.nu mod Domstolsstyrelsen.

16 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Om opholdsforbud

Betingelserne for at idømme opholdsforbud var opfyldt

15 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom blev ændret i sag om kønsligt forhold til barn K 128/19

En 51-årig mand var af Sermersooq Kredset idømt en betinget anstaltsanbringelse i 3 måneder for overtrædelse af kriminallovens § 79 om kønsligt forhold til barn under 15 år.

15 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om forsøg på tyveri - K 121/19

En 52-årig mand blev af Qeqqata Kredsret dømt for forsøg på tyveri, og blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 30 dage samt en bøde på kr. 1.000.