Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

19 jul 2019

Domsresumé

Højesteret

Bindende proceserklæring

Proceserklæring afgivet under hovedforhandlingen i byretten var også bindende under landsrettens behandling af ankesagen

12 jul 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i Atea sagen

Østre Landsret har den 12. juli 2019 afsagt dom i en straffesag (S-1926-18) mod ledende medarbejdere i Region Sjælland og Atea, som i byretten var tiltalt og dømt for bestikkelse og underslæb.

10 jul 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

To mænd idømt 1 års anstaltsanbringelse for groft hæleri - K 116/19

To mænd på 29 og 45 år var af Sermersooq Kredsret dømt for i forening at have begået hæleri for i alt 1.110.000 kr. Beløbet var fundet i kontanter i de to mænds baggage, da de forsøgte at rejse fra Grønland til Danmark.

05 jul 2019

Domsresumé

Retten i Holstebro

Dømt til forvaring

04 jul 2019

Domsresumé

Vestre Landsret

Lærer dømt for vold mod elever.

01 jul 2019

Domsresumé

Højesteret

Om lejeforhøjelse i uopsigeligt lejemål

Udlejer havde ikke krav på lejeforhøjelse for individuelle arbejder udført i et beboelseslejemål, hvor der var aftalt uopsigelighed fra udlejers side

28 jun 2019

Domsresumé

Retten på Bornholm

7 års fængsel og udvisning for bestandig

25-årig mand blev dømt for at trænge ulovligt ind hos en 18-årig kvinde på hendes bopæl og der forsøge at voldtage hende, samt for at begå voldtægt af særlig farlig karakter og forsøge at dræbe hende.

28 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Om mellemkommunal refusion

En tidligere opholdskommunes refusionspligt for sociale udgifter vedrørende en borger var ikke ophørt ved borgerens kortvarige ophold i udlandet

27 jun 2019

Domsresumé

Retten i Lyngby

To 18-årige idømt fængsel i 6 og 2 år

To 18 årige drenge er blevet dømt for henholdsvis forsøg på manddrab og medvirken til grov vold ved et knivoverfald i et S-tog den 17. november 2018.

27 jun 2019

Domsresumé

Retten i Lyngby

To 18-årige dømt for hhv. drabsforsøg og grov vold

To 18 årige blev dømt for hhv. forsøg på drab og medvirken til grov vold ved et knivoverfald i S-tog 17. nov. '18. Den ene tiltalte blev idømt fængsel i 6 år. Den anden skulle mentalundersøges.

26 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Landsrettens afvisning af en ankesag efter retsplejelovens § 368 a var ikke berettiget

Højesteret fandt, at der ikke kunne ske afvisning med henvisning til retsplejelovens § 368 a, idet ankesagen havde særlig betydning for selskabet

26 jun 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i erstatningssag mod ledelsen i Amagerbanken

Østre Landsret har afsagt ankedom i en sag anlagt af FS Finans III A/S om erstatnings-ansvar for elleve medlemmer af Amagerbankens direktion og bestyrelse.