Dit søgeresultat for ""

15 apr 2021

Domsresumé

Retten i Kolding

20 års fængsel for skuddrab

14 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Begyndelsestidspunkt for forrentning

14 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om statens undersøgelsespligt og forældelse af godtgørelse for tortur mv.

14 apr 2021

Domsresumé

Retten i Glostrup

1 års fængsel og udvisning for bedrageri og hvidvask

14 apr 2021

Domsresumé

Retten i Kolding

Dagbøder for uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse ved kø-ulykke på E45

14 apr 2021

Domsresumé

Retten i Herning

25-årig mand fra Kibæk straffet med fængsel for trusler

13 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Prøveløsladelse utilrådelig

12 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Fordringsprøvelse kunne ikke afvises

12 apr 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forbudsretlig passivitet

12 apr 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse for tramp i hovedet på anden person - K 080/21

12 apr 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

2 unge idømt hhv. betinget anstaltsanbringelse - K 081/21

09 apr 2021

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i Se og Hør-sagerne