Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

18 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Om beskatning ved tilbagebetaling af ulovligt anpartshaverlån

Beskatning af hævninger foretaget efter tilbagebetaling af et anpartshaverlån var ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

18 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Lønmodtager havde krav på godtgørelse

En gravid lønmodtager, hvis ansættelsesvilkår var blevet forringet som følge af graviditeten, havde krav på godtgørelse

18 jan 2024

Domsresume

Østre Landsret

Tidligere afdelingschef hos Rigspolitiet dømt for bestikkelse

En tidligere afdelingschef hos Rigspolitiet og en privat konsulent er fundet skyldige i henholdsvis at have modtaget og ydet bestikkelse i årene 2012 til 2015 og idømt straffe på henholdsvis 8 og 6 måneders fængsel, der i et nærmere bestemt omfang blev gjort betinget.

17 jan 2024

Domsresume

Tinglysningsretten

Ejere af ejendomme havde forvekslet matrikelnumre

V.L.K af 17. januar 2024 V.L. B-0261-23 (23/37685).

17 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Påbud om nedsættelse af takster var gyldigt

Jernbanenævnets påbud om nedsættelse af takster for ydelser, leveret af kombiterminaler var gyldigt

17 jan 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel i 7 år, 4 år 6 måneder og 2 år for narko. Udvisning

V.L. S-2740-22

16 jan 2024

Domsresume

Københavns Byret

Om frigørelse for tilskudsdeklaration

Københavns Byret har den 16. januar 2024 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en andelsboligforening kunne forlange sig frigjort for en deklaration baseret på SKATs værdiansættelse af ejendommenes værdi.

16 jan 2024

Domsresume

Retten i Nykøbing F.

Energiklagenævnet frifundet i en sag anlagt af Maribo Varmeværk

Energiklagenævnet traf den 4. februar 2022 afgørelse i sag om klage over Lolland Kommunes afgørelse om afslag på anmodning om genoptagelse af Maribo Varmeværks projekt-godkendelse af træpillekedel og træfliskedel mv

16 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Betalingspligt for anbringelse af grønlandske borgere i Danmark

Kommuneqarfik Sermersooq havde ikke pligt til at betale udgifter til anbringelse af to grønlandske borgere efter dansk straffedom

16 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Ulovlig frihedsberøvelse

Frihedsberøvelse af udlænding uden lovligt ophold burde ikke have fundet sted

12 jan 2024

Domsresume

Retten i Randers

14 års fængsel for blandt andet besiddelse af skydevåben

En 32-årig mand idømt fængsel i 14 år for blandt andet besiddelse af skydevåben under særlig skærpende omstændigheder og hæleri af særlig grov beskaffenhed.

12 jan 2024

Domsresume

Retten i Holstebro

Mand idømt 6 års fængsel for drabsforsøg

T1 blev fundet skyldig i drabsforsøg med kniv og straffet med fængsel i 6 år, og T2 fik 1 års fængsel for medvirken til grov vold