Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

14 jun 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

EF-design opretholdt.

Waxilight ApS mod API-X A/S, BS-28148/2019-SHR

11 jun 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Psykisk syg kvinde frifundet for at have fremsat trusler - K 101/21

Den psykisk syge kvinde blev i kredsretten fundet skyldig i at have fremsat trusler mod personale fra boenhed under en telefonsamtale, og kredsretten idømte kvinden en behandlingsdom. Kvinden ankede dommen med påstand om frifindelse.

11 jun 2021

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

En knap 21-årig mand er idømt en samlet straf på fængsel i 6 år

I en nævningesag, der efter tiltaltes ønske er behandlet med domsmænd, er der 11. juni 2021 afsagt dom, hvorefter en knap 21-årig mand er idømt en samlet straf på fængsel i 6 år

11 jun 2021

Domsresumé

Retten i Herning

Tre personer idømt fængselsstraffe for at begået røveri i Engesvang

Tre personer idømt fængselsstraffe for at begået røveri i Engesvang

11 jun 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om krænkelse af sandaler

Stilov ApS mod MOZZ A/S, BS-38961/2020-SHR

10 jun 2021

Domsresumé

Retten i Glostrup

To domme efter nye regler for vanvidskørsel

Retten har i to sager fastsat fængsel i 20 dage til personer, der har kørt med en hastighed på mere end 100 km/t i bymæssig bebyggelse.

09 jun 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Straffelovens § 81 d fandt ikke anvendelse

Dom om, hvorvidt straffelovens § 81 d kan finde anvendelse på forhold begået i forbindelse med demonstrationer i relation til COVID-19

09 jun 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Sagsomkostninger i forbudssag

Jennewein Biotechnoligie GmbH mod Glycom A/S m.fl,., BS-48383/2019-SHR

07 jun 2021

Domsresumé

Retten på Bornholm

Skoleelev idømt bøder for en trussel mod skolelærer

En 15-årig skoleelev blev idømt 6 dagbøder for en verbal trussel mod en skolelærer i undervisningen. Eleven blev frifundet for vold mod samme skolelærer.

07 jun 2021

Domsresumé

Retten i Randers

Dom i nævningesag

En 37-årig mand er ved et nævningeting fundet skyldig i vold mod personer i offentlig tjeneste, jf. straffelovens § 119, stk. 1, og dømt til tilsyn af kommunen med mulighed for anbringelse på institution. Tiltalte havde nægtet sig skyldig.

07 jun 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Ophavsret til pendellamper

Secto Design Oy mod Nordlux A/S, BS-29181/2020-SHR

07 jun 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Betaling for oplagring mv.

SGL Road ApS mod Asics Europe B.v., BS-40530/2020-SHR