Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

12 feb 2020

Domsresume

Grønlands Landsret

Forsøg på kønslig omgang med en 12-årig udviklingshæmmet pige - K 281/19

En 52-årig mand var for Sermersooq Kredsret tiltalt for blufærdighedskrænkelse af en 12-årig udviklingshæmmet pige ved at have befølt hende på ballerne og kysset hendes hals.

12 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om frihedsberøvelse mv.

Der forelå i forbindelse med tvangsanbringelse ikke ulovlig frihedsberøvelse eller ulovlig indskrænkning i bevægelsesfriheden

12 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om krav på efterbetaling af leje var bortfaldet på grund af forældelse eller passivitet

Udlejers krav på efterbetaling af ikke betalt leje var i vidt omfang bortfaldet på grund af forældelse og passivitet

11 feb 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Planlovsamtykke påkrævet til solcelleanlæg

V.L.K. af 11. februar 2020 V.L.B.-0478-19 (8206.2019.49)

11 feb 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist aflysning af servitutter i henhold til planlovens § 18

V.L.K. af 11. februar 2020 V.L.B.-0287-292, 0333-335 i 2019 (8206.2019.25)

11 feb 2020

Domsresume

Retten i Svendborg

Efterskoleelev dømt for børnepornografi på snapchat

Efterskoleelev dømt for børnepornografi på snapchat

11 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om indgivelse af kæreskrift

Kæreskrift indgivet pr. mail på kærefristens sidste dag kunne helt undtagelsesvist anses for gyldigt indgivet

10 feb 2020

Domsresume

Grønlands Landsret

Dom i sag om en anstaltsanbringelse skal ændres - K 273/19

Tiltalte blev idømt anbringelse i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark i 2009.

07 feb 2020

Domsresume

Retten i Lyngby

Tiltalt idømt 6 års fængsel for drabsforsøg

Tiltalt på 25 år er i dag ved nævningeting fundet skyldig i forsøg på manddrab og idømt fængsel i 6 år.

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Kære krævede ikke Procesbevillingsnævnets tilladelse

Boligrettens dom, hvormed sagen blev afvist med henvisning til, at fristen for at indbringe huslejenævnets afgørelse for boligretten var overskredet, kunne kæres uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Manglende retlig interesse

Der forelå ikke længere en konkret, aktuel retstvist mellem parterne i en sag om rentevilkårs rimelighed, og sagen blev derfor afvist

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Forelæggelse for EU-Domstolen

Forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål om momspligt vedrørende kontrolgebyrer for overtrædelse af parkeringsforskrifter