Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

06 feb 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Besiddelse af våben og sprængstof

4 år og 6 måneders fængsel for forsøg på at besidde våben og sprængstof under særligt skærpende omstændigheder.

05 feb 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

1 år og 6 måneders anstaltsanbringelse for grov vold - K 233/18

En 25-årig mand blev af Qeqqa Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 3 år for to tilfælde af vold, herunder et tilfælde af grov vold med brug af jernstang mod forurettedes hoved, samt et tilfælde af tingsbeskadigelse.

04 feb 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

80 timers samfundstjeneste for vold - K 011/19

En 54-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i vold i to tilfælde og idømt 60 dage i anstalt. De to tilfælde af vold var blevet begået under et drikkelag i oktober 2017, hvor tiltalte havde udøvet vold mod først en gæst og efterfølgende sin samlever.

04 feb 2019

Domsresumé

Retten i Kolding

28-årig mand fra Vejle er den 4. februar 2019 dømt

Retten i Kolding har den 4. februar afsagt dom i en sag, hvor en 28-årig mand fra Vejle var tiltalt for blufærdighedskrænkelse, besiddelse og distribution af børnepornografisk......

01 feb 2019

Domsresumé

Retten i Næstved

8 års fængsel til to mænd for grov vold og røveri med skarpladt pistol

Domsresumé

31 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

6 måneders anstaltsanbringelse i hashsag - K 228/18

En 51-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret dømt for besiddelse af 196 gram hash henblik på videresalg. Han var den 24. april 2017 idømt 4 måneders betinget anstaltsanbringelse i en anden hash sag, og det forhold, som denne sag vedrørte, var begået i prøvetiden for den tidligere betingede dom.

31 jan 2019

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i nævningesag fra Aarhus

31 jan 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Ikke markedsførings- eller ophavsretlig krænkelse

Ikke markedsførings- eller ophavsretlig krænkelse.

30 jan 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Lægers medvirken til selvmord

Dom i sag om to lægers medvirken til selvmord.

29 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom ændret i ankesag om anabolske steroider - K 166/18

En 32-årig mand var af Qeqqa Kredsret idømt 4 måneder i anstalt, en bøde på 3.000 kr. og konfiskation af 1.421,2 gram hash og en radio, for indsmugling af hash og forsøg herpå samt for krænkelse af offentlig myndighed.

29 jan 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Mand fra Kibæk straffet for afpresning og blufærdighedskrænkelse

47-årig mand straffet med fængsel for afpresning og blufærdighedskrænkelse

28 jan 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 14 dage for seksuelle tilnærmelser - K 210/18

En 55-årig mand var af Kujalleq Kredsret anset skyldig i blufærdighedskrænkelse, ved at have befølt en ung kvinde på låret, der var kunde i sin taxa, og kommet med seksuelle udtalelser overfor kvinden.