Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om valuars erstatningsansvar over for andelsboligsælgere

Sælgere af en andelslejlighed havde ikke krav mod valuar for tilbagebetaling af overpris til køberne

06 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Værdiansættelse af gæld i henhold til virksomhedsobligationer

Skattemæssig værdiansættelse af gæld i henhold til virksomhedsobligatio­ner skulle ske på andet grund­lag end obligationernes børskurs. Ikke grundlag for at tilsidesætte skat­temyndig­hedernes skønsmæssige ansættelse

05 feb 2020

Domsresume

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold og voldtægt - K 098/19

En 52-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt en behandlingsdom for overtrædelse af kriminallovens bestemmelse om vold. Tiltalte var ligeledes tiltalt for et andet tilfælde af vold samt voldtægt, men kredsretten frifandt herfor, idet det ikke fandtes tilstrækkeligt bevist.

05 feb 2020

Domsresume

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldtægt ved tilsnigelse til samleje - K 234/19

En 53-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder for tilsnigelse til anden kønslig omgang end samleje, idet han havde stukket sine fingre op i forurettedes skede.

04 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Godtgørelse for uberettiget ophævelse af erhvervsuddannelsesaftale var skattepligtig

Godtgørelse for uberettiget ophævelse af erhvervsuddannelsesaftale var ikke kompensation for en retsstridig krænkelse og var derfor skattepligtig efter ligningslovens § 7 U

04 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Erstatningsansvar for skade ved arbejdsulykke

Grenaa Lossekompagni ApS var erstatningsansvarlig for den skade, som A pådrog sig ved arbejdsulykke

31 jan 2020

Domsresume

Vestre Landsret

Dom i erstatningssag mod ledelse og revision i ebh bank a/s

Dom i erstatningssag mod ledelse og revision i ebh bank a/s

31 jan 2020

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag om udtrykkelig billigelse af drab som led i religiøs oplæring

Østre Landsret har den 30. januar 2020 stadfæstet en dom afsagt af Københavns Byret den 26. marts 2019.

31 jan 2020

Domsresume

Østre Landsret

Dom i den sidste ankesag i Pusherstreet-komplekset (Operation Nordlys)

Østre Landsrets 21. afdeling har den 31. januar 2020 afsagt dom i den sidste ankesag i det såkaldte Pusherstreet-kompleks, der vedrører handel med hash på Christiania i årene 2012-2014.

31 jan 2020

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag om bl.a. skyldnersvig begået af to advokater

Landsretten har ved dom af 31. januar 2020 fundet to advokater, A og B, skyldige i bl.a. skyldnersvig begået sammen med en tredje advokat, C (ikke omfattet af anken). Advokat A er endvidere fundet skyldig i bl.a. mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

30 jan 2020

Domsresume

Grønlands Landsret

Dom i sag om forvaring for voldtægt af 10-årigt barnebarn - K 258/19

En 54-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt forvaring for at have udsat sin kones 10-årige barnebarn for voldtægt i mindst 15 tilfælde.

30 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om en spiludbyders erstatningsansvar over for en storkunde

Spiludbyder var ikke erstatningsansvarlig for storkundes tab på spil