Dit søgeresultat for ""

19 dec 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Forskellig hovedstol på vedtægter tinglyst pantstiftende

06 dec 2013

Domsresumé

Retten på Færøerne

Afsagt den 3. december 2013

18 nov 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Forkøbsret

12 nov 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Debitorskifte på et ejerpantebrev efter tvangsauktion

26 sep 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Om generalfuldmagt – kan registreres, hvis krav til tl-fuldmagt opfyldes

16 aug 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Gensidig forkøbsret

14 aug 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Notering af kreditorbeskyttelse, jf. retsplejelovens § 513

13 aug 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Registrering af tinglysningsfuldmagt

13 aug 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Adkomstoverdragelse - voldgiftskendelse

28 jul 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ægtepagt oprettet for notaren i Spanien

03 jul 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Registrering af tinglysningsfuldmagt

03 apr 2013

Domsresumé

Retten i Næstved

Skyldkendelse i nævningesag om drabssag uden lig