Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

20 feb 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Ændring af påtaleberettiget krævede ejers samtykke

V.L.K af den 20.februar 2023 V.L.B-0033-23 (23/02148)

17 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Qeqqa Kredsrets dom stadfæstet - K 033/23

En mand blev ved kredsretten idømt til at betale bøde på 5.000 kr. inden 14 dage, der tilfalder statskassen. Han havde ikke foretaget rettidig indberetning på www.businessingreenland.gl af sine produktionsmæssige og økonomiske forhold vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri.

16 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Qeqqa Kredsrets dom stadfæstet - K 031/23

En mand blev ved kredsretten idømt en bøde på 2.000 kr. der betales inden 14 dage, der tilfalder statskassen. Han havde ikke foretaget rettidig indberetning på www.businessingreenland.gl af sine produktionsmæssige og økonomiske forhold vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri.

16 feb 2023

Domsresume

Retten i Lyngby

3 års fængsel og udvisning for voldtægt m.m.

En 30 årig mand er dømt for bl.a. voldtægt ved at have fortsat samleje efter samtykke var tilbagekaldt og for at tiltvinge sig oralsex.

16 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Beslutning om udvisning ophævet

Beslutning om at udvise T ophævet efter udlændingeloven og Menneskerettighedskonventionen

15 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Frakendelsen af førerretten blev ubetinget i 2 år - K 034/23

En 40 årig mand blev ved kredsretten idømt en bøde på kr. 9000,- samt betinget frakendelse af førerretten i 2 år for at have ført motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus, så alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg: 1,20 promille.

15 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Om agentvirksomhed og straf for forsøg på våbenbesiddelse

Agentvirksomhed var ikke i strid med provokationsforbuddet

14 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Erstatning for ekspropriation blev ikke forhøjet

Erstatningen for ekspropriation blev ikke forhøjet, da ejeren ikke havde en særlig brugsværdi af ejendommen som ekspropriationen afskar ham fra at udnytte

14 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet

Omkostninger til advokatbistand ophævet i ankesag, hvor indstævnte tog bekræftende til genmæle

14 feb 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Registrering af figurmærke

Palmerston Limited mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker, BS-26141/2021-SHR

13 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Qeqqata Kredsrets dom stadfæstet - K 266/22

En 37 årig mand blev ved Qeqqata kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have slået en pige engang i hovedet, alt hvorved hun pådrog sig skader i hovedet.

13 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 3 år og 6 måneder - K 011/23

En 25 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt 2 års anbringelse i anstalten for domfældte, da han ved vold at have tiltvunget sig samleje med en pige, født den 11. oktober 2005, idet han afklædte hende og med fysiske overlegenhed og fastholdelse indførte en eller flere fingre i hendes vagina.