Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

11 nov 2019

Domsresume

Retten på Færøerne

Dom mod ledelsen i Eik Bank

Dom i erstatningssag mod ledelsen i Eik Banki P/F

11 nov 2019

Domsresume

Retten i Randers

Dom i nævningesag

En 21-årig mand er idømt 6 års fængsel for tre voldtægter og et andet seksuelt forhold end samleje under tvang.

11 nov 2019

Domsresume

Retten i Lyngby

To mænd fundet skyldige i forsøg på røveri med skarpladt haglgevær

Et nævningeting ved Retten i Lyngby har fundet to 30 årige mænd skyldige i forsøg på røveri af særlig farlig karakter.

11 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom vedrørende retten til at benytte et slægtsnavn kunne ankes til Højesteret

11 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om beskatning af kursgevinst

Kommanditists andel af kursgevinst på et lån i fremmed valuta var skattepligtig

08 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Afslag på anmodning om generhvervelse af førerretten efter færdselslovens § 132

Lempede frakendelsesregler ved THC-kørsel og hensyn til jobsøgning kunne ikke danne grundlag for tilladelse til generhvervelse af førerretten før tid

07 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Spørgsmål om afbrydelse af forældelse som følge af forhandlinger

Skadelidtes eventuelle krav mod et forsikringsselskab var ikke forældet, idet parterne inden forældelsesfristens udløb havde indledt sådanne forhandlinger, at forældelsesfristen blev udskudt

06 nov 2019

Domsresume

Retten i Næstved

Dom i sag om manddrab og ulovlig besiddelse af våben

Domsresumé

05 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om ansatte havde krav på yderligere pensionsår

To civilt ansatte i forsvaret havde ikke krav på yderligere pensionsår i forbindelse med deres afskedigelse

31 okt 2019

Domsresume

Grønlands Landsret

Dom berøring på barn - K 239/19

En 71 årig mand var i kredsretten idømt anstaltsanbringelse i 60 dage for at have berørt sit barnebarn. Endvidere blev han dømt til at betale tortgodtgørelse. Kredsrettens dom var anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

31 okt 2019

Domsresume

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 033/19

Tre mænd blev af Sermersooq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 30 dage for at have i forening og efter forudgående aftale, at have tildelt forurettede flere knytnæveslag og spark i hovedet og på kroppen. Alle tre tiltalte nægtede sig skyldig.

29 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om EU-støtte ved landbrugskonkurs

EU-støtte var med rette anvendt til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift af en landbrugsvirksomhed under konkurs