Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

23 feb 2021

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag om vold med døden til følge

Østre Landsret har den 23. februar 2021 afsagt dom i en straffesag, hvor en 40-årig mand og en 32-årig mand var tiltalt for vold med døden til følge mod en mand, begået aftenen og natten mellem den 31. juli og 1. august 2018.

22 feb 2021

Domsresume

Retten i Hillerød

27-årig mand dømt for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse

27-årig mand dømt for blandt andet uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med en trafikulykke i Smørum

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

Afsagt den 2. maj 2016 i sag nr. BS 899/2015:

Sagen afvises. Inden 14 dage skal sagsøger Henrik Weihe Joensen betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte Fiskimálaráðið.

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

Afsagt den 18. maj 2016

3 ára fongsul fyri neyðtøku og neyðtøkuroynd

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

Afsagt den 24. maj 2016

Frídøming vegna iva um hvør hevði framt harðskap

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

afsagt den 13. september 2016

Treytaða fongsulsrevsing fyri harðskap

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

Avsagdur tann 19. september 2016

Treytaðan dóm fyri smugling av hash

22 feb 2021

Domsresume

Østre Landsret

Ikke grundlag for en forbenyttelsesret, men patent savnede basis

Østre Landsret har den 16. februar 2021 afsagt kendelse i en kæresag om forbud og påbud.

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

Afsagt dom 16. februar 2017

Kommunelæge dømt for blufærdighedskrænkelse, anden kønslig omgængelse end samleje samt for misbrug af stilling

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

Afsagt dom den 25. november 2016

Tiltalte, T1, straffes med bøde på 10.000kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

afsagt den 25. november 2016

Bøde for at drive hvaler uden tilladelse m.m.

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

afsagt den 5. december 2016

Ákærdi fríkendur fyri harðskap