Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

Afsagt den 16. marts 2017

Ikke retlig interesse i anerkendelsespåstand

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

afsagt den 15. marts 2017

Innsmugling av 4.906 gram hash til Føroya

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

afsagt den 30. maj 2017

Bót og treytaða frádøming av koyrikortinum

22 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

afsagt den 12. juni 2017

Påkørsel af fodgænger, betinget frakendelse af førerretten

22 feb 2021

Domsresume

Østre Landsret

Regionskommune skal betale godtgørelse for krænkelse af EMRK artikel 3

Bornholms Regionskommune dømt til at betale godtgørelse for krænkelse af EMRK artikel 3

22 feb 2021

Domsresume

Højesteret

Coronahost

Råb om corona og host mod to politibetjente var trussel om vold efter straffelovens § 119, stk. 1

19 feb 2021

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Partsaktindsigt, konkurrencesag

Forbruger-Kontakt A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, BS-29639/2020-SHR

18 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

Afsagt den 5. september 2017

Frifundet for ildspåsættelse

18 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

Afsagt den 12. september 2017

40 dage betinget fængsel for afgivelse af urigtig erklæring til en offentlig myndighed

18 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

Afsagt den 29. september 2017

Fongsulsrevsing í 3 mánaðir fyri harðskap

18 feb 2021

Domsresume

Retten på Færøerne

Afsagt den 26. september 2017

Ávikavist 5 mánaðir og 60 daga fongsul fyri rúsevnasmugling

18 feb 2021

Domsresume

Østre Landsret

Afgørelser om, at Nets Holding A/S anvendte urimelige priser, opretholdt

Afgørelser om, at Nets Holding A/S havde anvendt urimelige priser ved indløsning af Dankort på internettet og prispåbud opretholdt