Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

17 sep 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forbudssag - magnetcykellygter

Reelight ApS mod CitiLight A/S, BS-49973/2020-SHR

17 sep 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Konkurskarantæne

Kurator advokat Boris K. Frederiksen mod Annette Lustrup Nielsen m.fl., BS-38364/2020-SHR m.fl.

16 sep 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om tabsopgørelse

Daugaard Biler A/S mod Nissan Nordic Europe Oy Sag BS-9689/2017-SHR

15 sep 2021

Domsresumé

Retten i Holbæk

Dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling

En 20-årig mand er fundet skyldig i drab begået den 30. december 2020 på et bosted.

15 sep 2021

Domsresumé

Højesteret

Mor fik tilladelse til at tage bopæl med sit barn i Sverige

En mor skulle fortsat være bopælsforælder for sit barn, og hun kunne tage bopæl med barnet i Sverige

10 sep 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om trusler og vold - K 226/21

En 56-årig mand blev idømt 3 måneders anbringelse i anstalten for domfældte for at have udtalt "jeg slår dig ihjel" hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for kvindens liv samt at have taget kvælertag på kvinden og sparket hende i skridtet, hvorved hun pådrog sig et kradsmærke på halsen.

10 sep 2021

Domsresumé

Højesteret

Om medvirken til terror

Indkøb af kameraer med henblik på viderelevering til Islamisk Stat var medvirken til terror

09 sep 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Straffedom i sagen om Ocean Club

Østre Landsret stadfæster straffedom i sagen om Ocean Club

09 sep 2021

Domsresumé

Tinglysningsretten

Brugsret i strid med udstykningslovens § 16 - illusorisk opsigelsesvarsel

V.L.K. af 9. september 2021 V.L.B.-0229-21 (21/16932)

09 sep 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om blufærdighedskrænkelse - K 173/21

En 65-årig mand blev idømt 60 dages anbringelse i anstalten for domfældte for flere forhold af blufærdighedskrænkelse.

09 sep 2021

Domsresumé

Højesteret

Værnetingsaftale kunne ikke tilsidesættes i medfør af søloven

Værnetingsaftale kunne ikke tilsidesættes i medfør af sølovens § 310, stk. 1, da Bruxelles I-forordningen fandt anvendelse på retsforholdet

08 sep 2021

Domsresumé

Retten i Odense

5 unge mænd dømt for grov vold

Under en nævningesag blev de tiltalte T1-T5 fundet skyldige i grov vold i forening begået inden for skærpet strafzone og T2-T5 tillige i vidnetrussel og vold mod offentligt ansat. Alene T3 blev anset skyldig i knivstik, som udgjorde en del af den grove vold.