Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

26 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Refusion af flybilletter kunne ske via passagerernes rejseagent

Flyselskab var berettiget til at refundere billetprisen for en aflyst rejse via den rejseagent, som passagererne havde benyttet

25 mar 2024

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse af 25. marts 2024

Kendelse i sag: 23/06228

25 mar 2024

Domsresume

Retten i Aarhus

Dom i sag om databedrageri på streaming-tjenester

Retten i Aarhus har den 21. marts 2024 afsagt dom i en domsmandssag vedrørende databedrageri på stre-amingtjenester og ophavsretskrænkelser

25 mar 2024

Domsresume

Retten i Lyngby

Revisionsselskab dømt til at betale erstatning med 104.583.705 kr.

Revisionsselskabet handlede ansvarspådragende i marts 2017, da årsrapporten for 2016 for forsikringsselskabet Qudos fik en blank revisionspåtegning.

22 mar 2024

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse af 22. marts 2024

Kendelse i sag: 24/05240

22 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag mellem Resurs Bank og Finanstilsynet samt Forbrugerombudsmanden

Østre Landsret har den 22. marts 2024 afsagt dom i en sag, som Resurs Bank havde anlagt mod Finanstilsynet om gyldigheden af tilsynets påbud fra januar 2022 om de nærmere rammer for bankens foretagelse af kreditværdighedsvurderinger ved ydelse af lån.

22 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Landsretten tillægger ikke søgsmålet om Lynetteholm opsættende virkning

Sagen er anlagt af Klimabevægelsen med påstand over for Transportministeriet om anerkendelse af, at anlægsloven vedrørende Lynetteholm er ugyldig, og med påstande over for Transportministeriet og By & Havn om anerkendelse af, at det er uberettiget at lade anlægsarbejderne udføre.

22 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Kendelse om konkurrenceretlige overtrædelser på værdihåndteringsmarkedet

Østre Landsret har den 22. marts 2024 afsagt kendelse i en kæresag om indgåelse af en konkurrencebegrænsende aftale i form af en de facto eksklusiv aftale og misbrug af dominerende stilling ved brug af urimeligt lave priser.

22 mar 2024

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Krænkelse af Contrast-kop

Fiskars Finland Oy Ab mod PETER BODUM A/S, BS-2578/2023-SHR

22 mar 2024

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Forbud mod at vise logo mv.

Norwegian Air Shuttle ASA mod GCI ApS – Global Climate Institute, BS-51001/2022-SHR

22 mar 2024

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Køb af lodsbåd på auktion

P-Trucks OY mod TONNY MADSEN A/S, BS-52536/2022-SHR

21 mar 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel i 7 år for voldtægt, psykisk vold, vold og trusler m.v.

V.L. S-697-23