Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

28 dec 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse af 28. december 2023

Kendelse i sag: 23/50721

21 dec 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Skøde til kirker kunne ikke tinglyses med menighedsrådenes cvr-nummere

V.L.K. af 15. december 2023 V.L.B.-0358-23 (23/40974).

21 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Svensk udeblivelsesdom kunne ikke fuldbyrdes

En svensk udeblivelsesdom kunne ikke fuldbyrdes her i landet

21 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven

Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejseloven var opfyldt

21 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven

Betingelser for fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejseloven var opfyldt

21 dec 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Ikke forbudsretlig passivitet

Novartis AG m.fl. (3) mod Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB, BS-42600/2023-SHR

21 dec 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Dom om seksuelle overgreb mod mindreårig steddatter

V.L. S-271-23

20 dec 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Bøden blev nedsat til 9.000 kr. - K 179/23

En 62 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt en bøde på 81.500 kr. for at have ført en gummibåd med en påhængsmotor på 9.9hk med en alkoholkoncentration i blodet på over 0,50 promille.

20 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Lån skulle udgå af virksomhedsordning

Private udlån, der uberettiget var medtaget som aktiver i virksomhedsordninger, anset for udtaget i tidligst mulige år inden for genoptagelsesfristen

20 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Tvangsfuldbyrdelse af delvist anket dom

Dom, der var delvist anket af modparten inden fuldbyrdelsesfristens udløb, kunne tvangsfuldbyrdes

19 dec 2023

Domsresume

Højesteret

120-dagesreglen

Funktionær kunne ikke opsiges med forkortet varsel efter 120-dagesreglen

19 dec 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Aftalt værneting i England og Wales

Sagsøger Juristhuset Advokatanpartsselskab mod sagsøgte Trustpilot A/S, BS-20469/2023-SHR