Dit søgeresultat for ""

06 nov 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Erstatning for varetægtsfængsling ifm. sigtelse for medvirken til terror

06 nov 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om design og markedsføring

06 nov 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Midlertidigt forbud

06 nov 2020

Domsresumé

Retten på Bornholm

Far og søn idømt hhv. 2½ år og 3 års fængsel for våbenbesiddelse

05 nov 2020

Domsresumé

Retten i Holstebro

Frifindelse for voldtægt mv. i nævningesag

04 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Om afregning af dødsboskat til kommune

04 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Sagsomkostninger i sag, der blev taget ud af småsagsprocessen

03 nov 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forskelsbehandling pga. alder

03 nov 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forbud ikke nedlagt

03 nov 2020

Domsresumé

Retten i Aarhus

Dom i sag om vold og frihedsberøvelse

02 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Om tiltaltes adgang til at nedlægge selvstændig påstand om formildelse

02 nov 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Svig med lønkompensation i forbindelse med covid-19