Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

08 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Tillægsbøder skulle ikke fordeles mellem de dømte

Tillægsbøder for moms- og skattesvig skulle ikke fordeles forholdsmæssigt mellem de dømte

06 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Højesteret har besluttet at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen

Højesteret har besluttet at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen om standstill-klausulen i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80

02 jun 2023

Domsresume

Københavns Byret

”TikTok-manden” dømt til forvaring

Københavns Byret har den 2. juni 2023 afsagt dom, hvor en 31-årig mand er dømt til forvaring.

02 jun 2023

Domsresume

Retten i Glostrup

Mand dømt for grooming

En nu 31-årig mand er dømt for at blufærdigheds- krænke 25 piger i alderen 10 til 16 år, som han havde fået kontakt med over sociale medier. Han blev også dømt for at besidde børneporno, for ulovlig tvang og for uberettiget at have filmet en del af pigerne

02 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Anmodning om forelæggelse af spørgsmål om begrundelsespligt afvist

Der var ikke grundlag for at stille spørgsmål til EU-Domstolen om Højesterets begrundelsespligt ved afslag på anmodning om præjudiciel forelæggelse

02 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke nedlagt midlertidige forbud, da der var udvist passivitet

Betingelserne for at nedlægge midlertidige forbud var ikke opfyldt, da rettighedshaverne havde udvist forbudsretlig passivitet

02 jun 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Afvisning

Dansk Boligforsikring A/S mod WIA I/S m.fl., BS-2498/2023-SHR

01 jun 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 1. juni 2023

Kendelse i sag: 22/19913

01 jun 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 1. juni 2023

Kendelse i sag: 22/09871

01 jun 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 1. juni 2023

Kendelse i sag: 23/13900

01 jun 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om bl.a. grov vold og forsøg på manddrab

01 jun 2023

Domsresume

Højesteret

A kunne ikke klage over lokalplan

Privatperson havde ikke retlig interesse i at klage over kommunens vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg