Dit søgeresultat for ""

29 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Konkurrenceklausul opretholdt

29 mar 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Produktefterligning

29 mar 2021

Domsresumé

Retten på Bornholm

Forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21

29 mar 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt for blufærdighedskrænkelse og vold - K 050/21

26 mar 2021

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejerpantebrev kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20

26 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Kurators beslutning ikke tilsidesat efter konkurslovens § 127

26 mar 2021

Domsresumé

Retten på Færøerne

Delvist betinget dom på fængsel i 3 måneder for blufærdighedskrænkelser

26 mar 2021

Domsresumé

Retten i Esbjerg

Vejen Kommune frifundet i sag om musik på pleje- og aktivitetscentre

26 mar 2021

Domsresumé

Retten i Aarhus

9 mænd idømt fra 6 år til 16 års fængsel for narkotikakriminalitet

25 mar 2021

Domsresumé

Tinglysningsretten

Matrikulær ændring – rettighedsopgør

25 mar 2021

Domsresumé

Vestre Landsret

6 års fængsel og udvisning af 63-årig for grov vold med døden til følge

25 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Bødestraf til politiassistent for vådeskud under øvelse