Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

25 maj 2023

Domsresume

Retten på Frederiksberg

25-årig dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling for manddrab

En 25-årig mand er i dag blevet dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling for drab på sin kæreste og for efterfølgende at have kørt liget i vandet ved Amager Strandpark.

25 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Barn havde ikke erhvervet dansk statsborgerskab i kraft af sæddonor

Barn født af udenlandsk mor havde ikke erhvervet dansk indfødsret som følge af, at sæddonoren havde dansk statsborgerskab

24 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Eneanpartshaver skulle beskattes af anpartsselskabs udlån

Lån fra et anpartsselskab til eneanpartshaverens kæreste skulle anses for et indirekte lån ydet til eneanpartshaveren selv

24 maj 2023

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag om afsoningsvilkår efter juridisk kønsskifte

Østre Landsret har den 24. maj 2023 afsagt dom om afsoningsvilkår for en forvaringsdømt indsat, der har fået foretaget juridisk kønsskifte til kvinde

23 maj 2023

Domsresume

Retten i Roskilde

Gyldigheden af afgørelse om fredning af Stevns Klint

Sagen drejede sig om gyldigheden af Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021 om fredning af Stevns Klint.

23 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Status i konkursordenen for krav på fastholdelsesbonus

Medarbejderes krav på fastholdelsesbonus havde ikke status som massekrav

23 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Dansk værneting for fogedsag om aflysning af udlæg på fast ejendom

Fogedsag om tvangsfuldbyrdelse af aflysning af udlæg på fast ejendom i Danmark kunne anlægges ved ejendommens værneting

19 maj 2023

Domsresume

Østre Landsret

Dom om Konkurrenceankenævnets kendelse om prisaftale og samordnet praksis

Østre Landsret har den 19. maj 2023 afsagt dom i en ankesag om prøvelse af Konkurrenceankenævnets kendelse af 6. november 2019

17 maj 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel i 14, 14, 12 og 9 år for narko

V.L. S-0532-22

17 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Karikaturtegning og foto af Den Lille Havfrue krænkede ikke ophavsretten

Karikaturtegning og fotografi af Den Lille Havfrue bragt i Berlingske krænkede ikke billedhuggerens arvingers ophavsret til skulpturen

16 maj 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist aflysning af ejerpantebrev

V.L.K. af 16. maj 2023 V.L.B.-0066-23 (23/10891)

16 maj 2023

Domsresume

Retten i Glostrup

Dom for våbenlager og kokain i lejlighed i Ballerup

To mænd på 23 og 26 år er dømt for at have besiddet adskillige skydevåben og ammunition og ikke under 7 kg kokain i den 26-åriges lejlighed i Ballerup