Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

02 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Værneting i straffesag med flere hovedforhold

Hovedforhandlingen i en straffesag med flere hovedforhold om røbelse af statshemmeligheder skulle foregå ved Retten i Lyngby og ikke ved Københavns Byret

02 mar 2023

Domsresume

Østre Landsret

Ikke forbud og påbud vedrørende Schou Company A/S’ Dangrill-lanterne

Østre Landsret har den 2. marts 2023 stadfæstet en kendelse afsagt af Sø- og Handelsretten, hvorved Schou Company A/S (”Schou Company”) blev frifundet

28 feb 2023

Domsresume

Retten i Kolding

4 års fængsel for fremme af terrorvirksomhed

38-årig kvinde idømt 4 års fængsel, frakendt sit danske statsborgerskab og udvist for ved sit ophold i Syrien at have fremmet terrororganisationen Islamisk Stats virksomhed

28 feb 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Forbud nedlagt

Novartis AG m.fl. mod Zentiva Denmark ApS, BS-12527/2022-SHR

27 feb 2023

Domsresume

Østre Landsret

Dom vedr. overtrædelse af konkurrencereglerne

Østre Landsret har den 27. februar 2023 afsagt dom i en sag om prøvelse af Konkurrencerådets afgørelse, som er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet.

27 feb 2023

Domsresume

Østre Landsret

Dom i beneficial owner-sag

Østre Landsret har i dag afsagt dom i endnu en sag i det såkaldte beneficial owner-sagskompleks.

27 feb 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Voldgiftsklausul var gyldig

Berkshire Hathaway Specialty Insurance mod Leman Norway A/S, BS-35272/2022-SHR

24 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 60 dage - K 028/23

En 45 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at at have slået personer samt at have truet en kvinde med mere vold, herunder om han skulle trampe på hendes hoved eller lignende, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for hendes liv, legeme og helbred.

24 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Foranstaltningen fastsat til 80 timers ulønnet samfundstjeneste - K 264/22

En 26 årig mand blev idømt ved Qeqqa Kredsret anbringelse i anstalt i 4 måneder, for at have forsøgt at tvinge en mand til at betale sin gæld til tiltalte, idet tiltalt i flere tilfælde skrev at han ville udøve vold eller dræbe manden, såfremt denne ikke betalte sin gæld til sigtede.

24 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 293/22

En 39 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 4 år for at have forsøgt at slå en kvinde ihjel, idet tiltalte stak kvinden i området omkring halsen og på låret med en kniv, ligesom tiltalte på en ukendt måde udsatte kvinden for vold.

24 feb 2023

Domsresume

Retten i Næstved

55-årig mand skyldig i drab på sin samleverske

Et enigt nævningeting har den 24. februar 2023 fundet en mand skyldig i at have dræbt sin samleverske på deres fælles bopæl i Slagelse.

24 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Opholdsforbud som følge af vold begået i nattelivet

T idømt opholdsforbud som følge af vold begået i nattelivet eller i tilknytning til T’s færden i nattelivet