Dit søgeresultat for ""

04 sep 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

30 dages betinget anbringelse - K 014/20

03 sep 2020

Domsresumé

Højesteret

Ændring af forsikringstagers ”nærmeste pårørende”

03 sep 2020

Domsresumé

Højesteret

Om aftale om modregning var ugyldig

01 sep 2020

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

01 sep 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Voldgiftskendelse ikke ugyldig

01 sep 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Ikke værneting i Danmark

01 sep 2020

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

Vold i gentagelsestilfælde

01 sep 2020

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

Samfundstjeneste ej afviklet pga nedlukning af samfundet grundet Covid-19

01 sep 2020

Domsresumé

Retten i Roskilde

6 år og 6 måneders fængsel i nævningesag om drabsforsøg mv.

31 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Ophævelse og hjemvisning til landsretten

31 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Erstatning i anledning af færdselsuheld skulle afgøres efter dansk ret

31 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Beslutning om afskedigelse under barselsorlov