Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

03 maj 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel i 7 år for vold med døden til følge begået af en dagplejemor

V.L. S-1967-22

02 maj 2023

Domsresume

Københavns Byret

Skyldkendelse i sag om landsforræderi, terrorisme og tilslutning til terrororganisationen Islamisk Stat

Københavns Byret har den 2. maj 2023 afsagt skyldkendelse i en nævningesag, i hvilken en 32-årig mand er tiltalt for blandt andet landsforræderi og terrorisme.

02 maj 2023

Domsresume

Retten i Holbæk

To mænd idømt fængsel på livstid

Den 17. november 2020 blev to mænd dræbt og en tredje mand blev forsøgt dræbt. Drabene og drabsforsøget blev begået ved affyring af adskillige skud på en parkeringsplads ved et supermarked i Kalundborg.

01 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten

Sager mod Vurderingsstyrelsen skulle henvises til behandling ved landsretten som 1. instans

28 apr 2023

Domsresume

Østre Landsret

Udenlandske sømænd frifindes for at have arbejdet uden arbejdstilladelse

Østre Landsret har den 28. april 2023 frifundet 28 sømænd med russisk statsborgerskab for tiltaler for – som led i arbejdet på Femern Bælt-forbindelsen – at have arbejdet uden arbejdstilladelse her i landet på to russisk indregistrerede slæbebåde

28 apr 2023

Domsresume

Østre Landsret

Hjemmearbejdsplads - fald hjemme på en fridag var ikke en arbejdsskade

Østre Landsret har den 28. april 2023 frifundet Ankestyrelsen for en påstand nedlagt af Fagforeningen Danmark som mandatar for en arbejdstager i en arbejdsskadesag

27 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Udlevering til Rumænien kunne ikke finde sted

Betingelserne for udlevering til straffuldbyrdelse af en person, som ikke selv havde været til stede under retssagen, var ikke opfyldt

26 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Lån fra virksomhed under virksomhedsordningen anset for privat långivning

Lån fra virksomhed under virksomhedsordningen havde ikke erhvervsmæssig karakter

26 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Udsættelse af retsmøde på grund af rettens forhold gav ret til erstatning

Erstatning efter retsplejelovens § 320 for merudgifter til advokat som følge af, at en hovedforhandling blev udsat på grund af rettens forhold

25 apr 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 108/23

En 33 årig kvinde blev idømt 30 dages anbringelse i anstalten for domfældte for at have forsøgt at slå en anden kvinde med en pose øl samt at have trukket en anden i håret og skubbet hende ind i en væg, så hun slog hovedet. Ligesom hun havde sparket en tredje flere gange i hovedet og på kroppen.

25 apr 2023

Domsresume

Retten i Roskilde

Dom i nævningesag om samlivsvold og -voldtægt mv.

Fængsel i 5 år og 6 måneder for vold, psykisk vold, tvang, rufferi, blufærdighedskrænkelse, trusler og vidnetrusler, voldtægt mv. i samlivsforhold

25 apr 2023

Domsresume

Retten i Odense

10 års fængsel for bl.a. mishandling