Dit søgeresultat for ""

24 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Fortsat varetægtsfængsling under anke var uproportional

24 aug 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Om EF-designret

21 aug 2020

Domsresumé

Tinglysningsretten

En personlig forpligtelse kan ikke tinglyses som en ret over ejendommen

21 aug 2020

Domsresumé

Tinglysningsretten

Tilbagekøbsret til ejerlejlighed stiftede ikke ret over den pågældende ejerlejlighed og kunne derfor ikke tinglyses på ejerlejligheden

21 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Varetægtsfængsling af udlænding på tålt ophold

21 aug 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forretningshemmeligheder m.m.

20 aug 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af ulovlig fangst - K 104/20

19 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Vold med døden til følge

19 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Om fastsættelse af erhvervsevnetab

19 aug 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 70 dage samt en bøde på 4.850 kr - K 108/20

18 aug 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

5 måneders anstaltsanbringelse for flere tilfælde - K101/20

14 aug 2020

Domsresumé

Højesteret

Strafudmåling og udvisning