Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

14 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om betaling af skønsmands honorar

A og B skulle afholde udgiften til honorar til skønsmand i forbindelse med isoleret bevisoptagelse

10 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om udlevering af lydoptagelse

Der var ikke grundlag for at udlevere lydoptagelse fra retsmøde

09 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om anklagemyndighedens frafald af kontraanke over for den ene af to ...

Anklagemyndigheden var ikke som følge af ankefrafald over for en medtiltalt afskåret fra at påstå skærpelse i ankesagen mod T. Straffen fastsat til fængsel i 80 dage, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste

09 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Ansøgning om kæretilladelse ikke imødekommet

Der forelå ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde kæretilladelse

08 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om salær til beskikket advokat

Salær til beskikket advokat skulle fastsættes med udgangspunkt i påstandsbeløbet

06 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om offentlig billigelse af terror

T straffet med betinget fængsel i 30 dage for offentlig billigelse af det terrorangreb, der fandt sted ved Finsbury Park moskeen i London den 19. juli 2017

06 jan 2020

Domsresume

Vestre Landsret

Dom i sag om voldtægt af 9-årig pige

Dom om forvaring i sag om voldtægt af 9-årig pige

03 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om nye oplysninger under administrativ rekurs

Natur- og Miljøklagenævnet skulle inddrage ny viden, som ikke forelå på det tidspunkt, hvor en kommune traf afgørelse om tilladelse til udvidelse af en minkfarm

27 dec 2019

Domsresume

Vestre Landsret

Dom i sag om grov vold og sprængning af håndgranat

25 dec 2019

Domsresume

Vestre Landsret

Ulve-sagen fra Ulfborg

20 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling af udlænding var berettiget

En udlænding havde ikke fast bopæl her i landet og kunne varetægtsfængsles efter udlændingelovens § 35

17 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om Arbejdsrettens kompetence

Det hørte under Arbejdsrettens enekompetence at træffe afgørelse om, hvorvidt en over­enskomst lever op til den direktivmæssige beskyttelse af vikarer