Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

17 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Tidsbegrænset ansatte ikke forskelsbehandlet

Tidsbegrænset ansatte måleassistenter udførte ikke samme eller tilsvarende arbejde som fastansatte i styrelsen

12 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende provisionskrav kunne ikke ankes til Højesteret

12 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende provisionskrav kunne ikke ankes til Højesteret

12 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende provisionskrav kunne ikke ankes til Højesteret

11 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om erstatning efter funktionærlovens § 3, stk. 2

Sygedagpenge, som en funktionær modtog i hele opsigelsesperio­den, kunne fra­drages i krav på erstatning ud over minimaler­stat­nin­gen

09 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om erstatning efter offererstatningsloven

Der var ikke grundlag for at lade erstatningskrav mod staten nedsætte eller bortfalde

09 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om fri proces under ankesag

Der var ikke grundlag for at meddele fri proces under ankesag i landsretten

06 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om våbenbesiddelse på bopæl og udvisning

Besiddelse af et oversavet jagtgevær med tilhørende ammunition på bopælen var ikke omfattet af straffelovens § 192 a

04 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende forsikringskrav kunne ikke ankes til Højesteret

04 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet i sag om krav ...

Ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger for byret og landsret til den anden part i sag om krav i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold

02 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om sagsomkostninger ved adcitation

En adciteret havde i særlig grad givet anledning til sagsanlæg. Han blev derfor ikke tilkendt sagsomkostninger, selvom han blev frifundet i sin del af sagen.

29 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om ankebegrænsning

Anke af familierettens dom krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet