Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

29 nov 2019

Domsresume

Vestre Landsret

Dom i sag om knivstik på diskotek i Herning

Dom i sag om knivstik på diskotek i Herning

27 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler

Konsortieaftale indgået mellem konkurrerende virksomheder med henblik på at afgive tilbud på et udbud var i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler

26 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Tilladelse til gps-observation af bil

Tilladelse til gps-observation af bil tilhørende en person, der ikke var mistænkt

26 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om erhvervsevnetab for deltidsansat

Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne for en deltidsansat skulle tage udgangspunkt i, at skadelidte før skaden havde en fuld erhvervsevne.

19 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Beregning af kompensation for mistet provision under ferie

Kompensation for mistet provision under ferie skulle beregnes som feriegodtgørelse på 12,5 % af provisionen i det forudgående kalenderår

15 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om skifterettens kompetence til at behandle boet efter en svensk stats...

Den Nordiske Dødsbokonvention afskar ikke skifteretten fra at behandle boet efter en svensk statsborger

15 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om udvisning ved bistand til ulovlig indrejse i Danmark

Udvisning af en på gerningstidspunktet mindreårig udlænding for bistand til ulovlig indrejse var ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser

13 nov 2019

Domsresume

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 188/19

En 40-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 9 måneder for flere tilfælde af bedrageri, vold og indbrud samt besiddelse af hash. Tiltalte ankede til frifindelse i tre forhold vedrørende vold og trusler samt formildelse iøvrigt.

13 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om inddrivelse af sagsomkostninger tilkendt Advokatnævnet

Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af gældsinddrivelsesloven, og restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har derfor kreditorbeføjelserne over Advokatnævnets krav på sagsomkostninger

13 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om inddrivelse af sagsomkostninger tilkendt Advokatnævnet

Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af gældsinddrivelsesloven, og restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har derfor kreditorbeføjelserne over Advokatnævnets krav på sagsomkostninger

12 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Fortsat frihedsberøvelse af asylansøger var uberettiget

Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der var væsentlig risiko for, at en asylansøger ville forsvinde. Fortsat frihedsberøvelse var derfor uberettiget.

12 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Medmoderskab

Betingelserne i børneloven for at anse B som medmor til C var opfyldt