Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

11 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom vedrørende retten til at benytte et slægtsnavn kunne ankes til Højesteret

11 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om beskatning af kursgevinst

Kommanditists andel af kursgevinst på et lån i fremmed valuta var skattepligtig

07 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Afslag på anmodning om generhvervelse af førerretten efter færdselslov...

Lempede frakendelsesregler ved THC-kørsel og hensyn til jobsøgning kunne ikke danne grundlag for tilladelse til generhvervelse af førerretten før tid

07 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Spørgsmål om afbrydelse af forældelse som følge af forhandlinger

Skadelidtes eventuelle krav mod et forsikringsselskab var ikke forældet, idet parterne inden forældelsesfristens udløb havde indledt sådanne forhandlinger, at forældelsesfristen blev udskudt

05 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om ansatte havde krav på yderligere pensionsår

To civilt ansatte i forsvaret havde ikke krav på yderligere pensionsår i forbindelse med deres afskedigelse

29 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om EU-støtte ved landbrugskonkurs

EU-støtte var med rette anvendt til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift af en landbrugsvirksomhed under konkurs

28 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Strafudmåling og udvisning af mindreårig i sag om overfald ved bl.a. ...

Et groft og umotiveret overfald mod 14-årig begået i forening, hvor T bl.a. tildelte forurettede tre knivstik, blev som fællesstraf med en tidligere dom straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder. Udvisning for bestandig var ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser

23 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om årsagssammenhæng mellem forsinket diagnose og dødsfald

Ikke ført bevis for årsagssammenhæng mellem forsinket diagnose og dødsfald

23 okt 2019

Domsresume

Vestre Landsret

Skyldkendelse i Vejen sagen om overgreb mod børn

22 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om en ansats erstatningsansvar over for arbejdsgiveren

En ansat skulle ikke erstatte arbejdsgiverens tab af refu­sion af sygedagpenge

17 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om registreringsafgift i leasingforhold

Betingelserne for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift var ikke opfyldt, da der ikke var tale om en reel leasingaftale. A hæftede for den fulde registreringsafgift.

09 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om korrektion af afregningspris for valutahandler

Saxo Bank var berettiget til at foretage korrektion af afregningspriser for valutahandler