Dit søgeresultat for ""

01 dec 2020

Domsresumé

Den Særlige Klageret

Dom 1. december 2020

01 dec 2020

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

Dom i sag om incest og voldtægt

30 nov 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i sag om Berlingske Tidendes krænkelse af Den Lille Havfrue.

30 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Om retten til navnet Ørsted

30 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Offentliggørelse af oplysning i RUT-registret var i strid med EU-retten

30 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Om sagsomkostninger

30 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Appellant skulle stille sikkerhed for sagsomkostninger

30 nov 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Varemærkeforfalskning mv.

30 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Vold i gentagelsestilfælde foranstaltet til samfundstjeneste - K 203/20

30 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom ophævet og hjemvist - K 151/20

26 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tre måneders anbringelse for tre tilfælde af vold - K 139/20

25 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Betinget dom for vold udøvet over for datter - K 203/20