Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

27 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Kun mulighed for delvis dørlukning

Der var kun mulighed for at lukke dørene under dele af hovedforhandlingen

27 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Kun dørlukning under dele af hovedforhandlingen

Der var kun grundlag for dørlukning under dele af hovedforhandlingen

26 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Sager om samvær hjemvist til familieretten

Sager om samvær mellem tvangsbortadopteret barn og barnets biologiske forældre og bedsteforældre hjemvist til ny behandling i familieretten

26 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sager om beskatning af pensioner oparbejdet gennem ansættelser ved FN-organisation skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

25 okt 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Frifundet for drabsforsøg, men fængsel i 1 år 3 måneder for grov vold

S-0287-23

24 okt 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

E-mails til konkurrents kunde

ZP Group ApS mod TROMBORG ApS, BS-38279/2022-SHR

24 okt 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Panzer Glass

Sagsøger PANZERGLASS A/S mod Sagsøgte WePack ApS

24 okt 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Ikke krænkelse af figurmærke

Ronald A/S mod ShopRosted ApS

23 okt 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Forbud mod at udbyde en hjerteklapprotese

Edwards Lifesciences Corporation m.fl. (2) mod Mermaid Medical A/S, BS-48141/2022-SHR

20 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke samtykke eller hjemmel til foranstaltninger

Der var ikke samtykke eller hjemmel til foranstaltninger på en psykiatrisk afdeling, men foranstaltningerne udgjorde ikke en overtrædelse af EMRK.

20 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Gaver givet kort før dødsfald skulle medregnes ved opgørelse af boafgiften

Gaver givet af B til familiemedlemmer fem dage før sin død skulle medregnes ved opgørelsen af dødsboafgiften

20 okt 2023

Domsresume

Østre Landsret

Midlertidige forbud og påbud vedrørende krænkelse af Sonions rettigheder

Østre Landsret har ved kendelse af 20. oktober 2023 i fire sambehandlede kæremål stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse