Dit søgeresultat for ""

24 jun 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i sag om røveri af særlig grov beskaffenhed i Illum

24 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen

23 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Urigtig oplysning om boligareal udgjorde en mangel

23 jun 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i injuriesag

23 jun 2020

Domsresumé

Retten på Færøerne

Dom for vold og kørsel på hensynsløs måde

22 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Om erstatningsansvar for ledelsesmedlemmer i Eik Bank

22 jun 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tidsubestemt anbringelse i anstalt opretholdt uændret - K 280/19

19 jun 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Opfølgning - Link til anonymiserede domme

18 jun 2020

Domsresumé

Højesteret

Ikke tilstrækkelig klar hjemmel til at fastholde parkeringsafgift

18 jun 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Aftaleret

18 jun 2020

Domsresumé

Retten i Lyngby

Fængsel i 5 år og 6 måneder for vold med døden til følge i Birkerød

16 jun 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Regreskrav forældet