Dit søgeresultat for ""

17 nov 2020

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

Dom i nævningesag om drabsforsøg

17 nov 2020

Domsresumé

Retten i Glostrup

En 71-årig kvinde fra Herlev er idømt 6 måneders betinget fængsel

17 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anbringelse på ubestemt tid i psykiatrisk anstalt opretholdes - K 170/20

17 nov 2020

Domsresumé

Retten i Svendborg

Frifindelse af leder i kommune for modtagelse af bestikkelse

17 nov 2020

Domsresumé

Retten i Herning

Skattesag om udbetaling fra andelsselskabs andelshaverkonti

17 nov 2020

Domsresumé

Retten i Odense

Strafbortfald i voldssag

16 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Afslag på adoption som følge af betaling til surrogatmoder

16 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Forældelse af krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

16 nov 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Slutkundes afvisning af skib

16 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Besiddelse af 98 gram hash, vold og røveri begået i prøvetiden - K 182/20

16 nov 2020

Domsresumé

Retten i Viborg

Pristalsreguleret alderdomsopsparing og indekskontrakter

13 nov 2020

Domsresumé

Højesteret

Om fristafbrydende procesunderretning efter forældelsesloven