Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

17 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Straffastsættelse ved overtrædelser af opholds- og meldepligt

Straffastsættelse ved overtrædelser af opholds- og meldepligt under særligt skærpende omstændigheder

16 nov 2022

Domsresume

Retten på Færøerne

Fængsel i 1 år og 7 måneder for indsmugling af 15,7 kg hash

Fængsel i 1 år og 7 måneder for indsmugling af 15,7 kg hash

16 nov 2022

Domsresume

Retten i Aarhus

5 års fængsel for bl.a. terrorfinansiering og forsøg på at have ladet sig hverve til at begå terrorhandlinger

16 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Advokat afsat som ad hoc-kurator og kurator

Ad hoc-kurator og kurator afsat på grund af inhabilitet

15 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Banedanmark skulle ikke overtage landbrugsejendom pga. jernbaneprojekt

Betingelserne for forlods overtagelse af en landbrugsejendom på grund af et jernbane-projekt var ikke opfyldt

15 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Kære afvist som følge af manglende retlig interesse

Kæresag havde mistet sin aktualitet som følge af forlig i hovedsagen, uanset at der ikke derved var taget stilling til sagsomkostningsspørgsmålet

14 nov 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 20 dage - K 220/22

En 54 årig kvinde blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 20 dage for at have undladt af efterkomme anvisning givet for færdslen, kørsel i frakendelsestiden samt for falsk anklage, da hun havde afgivet urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til at en uskyldig.

14 nov 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte frifindes - K 216/22

En 66 årig mand blev ved Sermersooq idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have truet en kvinde ved at udtale "ernutakasiit toqussavara. Aam'iliss'tamass'toqussasi" hvilket kan forstås som "jeg slår din dumme barnebarn ihjel. I skal alle dø" samtidig med han holdte en køkkenkniv i hånden.

14 nov 2022

Domsresume

Retten i Roskilde

Fængsel i 3 år og 6 måneder år for seksuelle krænkelser af børn

47-årig mand idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for bl.a. voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse begået over for børn

14 nov 2022

Domsresume

Retten i Herning

30-årig kvinde fundet skyldig i vold på botilbud

30-årig kvinde er den 4. august 2022 fundet skyldig i vold mod medarbejder på botilbud ved Tarm

14 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Kære af landsrettens beslutning om europæisk arrestordre afvist

Landsrettens beslutning om at udstede europæiske arrestordrer kunne ikke kæres til Højesteret uden Procesbevillingsnævnets tilladelse

14 nov 2022

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Gaslanterne

Gimeg Nederland B.V. mod SCHOU COMPANY A/S, BS-21907/2022-SHR