Dit søgeresultat for ""

25 jan 2021

Domsresumé

Den Særlige Klageret

Dom 25. januar 2021

22 jan 2021

Domsresumé

Retten i Holbæk

Retten i Holbæks dom af 20. januar 2021

22 jan 2021

Domsresumé

Retten i Herning

1 års fængsel for vold og besiddelse af narko

21 jan 2021

Domsresumé

Retten i Holbæk

Fængsel i 3 år og udvisning for bestandig

21 jan 2021

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i sag om manddrab i Esbjerg

20 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Frifindelse for fremsatte ytringer

20 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Om skade var dækket af erhvervsansvarsforsikring

20 jan 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Pligtmæssigt købstilbud

19 jan 2021

Domsresumé

Retten i Aarhus

7 års fængsel for adskillige seksuelle overgreb og to tilfælde af voldtægt

19 jan 2021

Domsresumé

Retten i Herning

Dagbøder for uagtsomt manddrab

18 jan 2021

Domsresumé

Retten i Helsingør

8 unge mænd frifundet for drab og drabsforsøg.

15 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Hjemvisning af sag til Grønlands Landsret