Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

25 nov 2021

Domsresume

Østre Landsret

Dom i yderligere to sager i ”beneficial owner”-sagskomplekset

Østre Landsret har den 25. november 2021 afsagt dom i to sager i ”beneficial owner”-sagskomplekset. Dommen tager stilling til, om der skal betales kildeskat af renter betalt af danske datterselskaber til udenlandske moderselskaber.

24 nov 2021

Domsresume

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 1 år og 3 måneder - K 072/21

En 81-årig mand blev fundet skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer vedrørende i alt 2.786 gram hash og blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 3 måneder.

24 nov 2021

Domsresume

Retten i Viborg

Dom om fortolkning af momsreglerne

Virksomhed, der blandt andet leverede flis til fjernvarmeværker, skulle pålægge moms på tjenesteydelser som fældning og bortkørsel af træ, når virksomheden købte træer hos private.

22 nov 2021

Domsresume

Grønlands Landsret

1 år og 6 måneders anbringelse i anstalt - K 238/21

En 31 årig mand og 24-årig kvinde havde i forening og efter forudgående aftale og/eller forståelse med på nuværende tidspunkt ukendte medgerningsmænd, med henblik på videresalg og/eller videreoverdragelse, at have indsmuglet ikke under 5.480 gram hash fra Danmark til Nuuk, Grønland.

22 nov 2021

Domsresume

Højesteret

Ikke vundet ejendomshævd

Der var ikke vundet ejendomshævd til fordel for de nuværende ejere som følge af de tidligere ejeres råden

22 nov 2021

Domsresume

Sø- og Handelsretten

’CEO-fraud’ og ansættelsesret

Dansk Magisterforening for [A] mod [V1] A/S, BS-185/2021-SHR

19 nov 2021

Domsresume

Retten i Aarhus

Dom i nævningesag om manddrab begået med skydevåben på offentligt sted

Et nævningeting ved Retten i Aarhus har den 18. november 2021 idømt en nu 30-årig mand fængsel på livstid for blandt andet manddrab begået med skydevåben på offentligt sted

19 nov 2021

Domsresume

Højesteret

Sagsomkostninger i sager om fildeling

Fastsættelse af sagsomkostninger i sager om fildeling

19 nov 2021

Domsresume

Højesteret

Salær i sag om fildeling

Fastsættelse af salær i sag om fildeling

18 nov 2021

Domsresume

Grønlands Landsret

10 dages anbringelse i anstalt - K 250/21

En 27-årig pige blev idømt 10 dages anbringelse i anstalt for at have besiddet 3,15 gram hash delvis til overdragelse.

18 nov 2021

Domsresume

Retten i Kolding

Beskatning ved aktiekøb til underpris

Spørgsmål om A havde modtaget et skattepligtigt tilskud ved at have købt aktier i B af en interesseforbunden part til en lavere kurs end børskursen. Spørgsmål, om børskursen var manipuleret af artikler i et tidsskrift, som anpriste aktien. Artikelforfatteren var blevet dømt for børsmanipulation.

18 nov 2021

Domsresume

Vestre Landsret

V.L. S-1047-21

Landsretten stadfæster dom i sag om udlevering af oplysninger til den russiske efterretningstjeneste