Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

16 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for erstatning

Blankmedieordningen var i strid med EU-direktiv, men der var ikke grundlag for erstatning

16 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Straf i sag om stalking

4 måneders fængsel for stalking, overtrædelse af tilhold, trusler og hærværk mod tidligere samlever

15 nov 2023

Domsresume

Retten i Glostrup

Dømt for mishandling, psykisk vold, mv. gennem 12 år mod hustru og børn

En 37-årig mand, som i 2010 blev gift og familiesammenført med kvinde fra Afghanistan, er nu straffet med fængsel i 3 år og udvist af Danmark for gennem hele samlivet at have udsat kvinden for bl.a. mishandling og psykisk vold. Han er tillige dømt for både fysisk og psykisk vold mod deres tre børn.

14 nov 2023

Domsresume

Retten i Herning

Fængsel for bl.a. at fingere og iscenesætte et røveri i Herning

To mænd blev den 13. november 2023 straffet med henholdsvis 5 måneder og 60 dages fængsel for bl.a. at have iscenesat et røveri mod en kiosk i Herning.

10 nov 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Tinglyst vedtægtsændring – kærende henvist til civilt søgsmål

V.L.K. af 7. november 2023 V.L.B.-0313-23 (23/41395).

09 nov 2023

Domsresume

Retten i Glostrup

Offer for rulleforretning dømt for forsøg på manddrab i Brøndby Havn.

En 37-årig mand er dømt for bl.a. forsøg på manddrab ved på offentligt sted at have afgivet fire skud mod tre mænd, som havde udsat ham for bl.a. røveri og grov vold.

08 nov 2023

Domsresume

Retten i Herning

Fællesstraf på 6 måneders betinget fængsel for underslæb og vold

En 23-årig mand fundet skyldig i underslæb ved bortsalg af leaset trailer samt vold ved at have taget fat i en persons krave og kastet ham ned i en busk

08 nov 2023

Domsresume

Retten i Aalborg

Dom i sag om særligt hensynsløs kørsel og uagtsomt manddrab

23-årig mand dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykisk handicap. Længstetiden for foranstaltningen blev fastsat til 5 år.

08 nov 2023

Domsresume

Højesteret

For sen anke tilladt

Dom om straffuldbyrdelse af engelsk dom i Danmark kunne ankes efter ankefristens udløb

08 nov 2023

Domsresume

Østre Landsret

Påstande i sag mod efterretningstjenester afvist

Østre Landsret har afsagt dom i sagen anlagt af S mod Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Landsretten har bestemt, at S ikke kan få domstolsprøvet sine påstande mod PET og FE, da han mangler retlig interesse heri

07 nov 2023

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om drab i Kaalundsgade

Københavns Byret har idømt to mænd på henholdsvis 20 og 22 år fængsel på livstid for blandt andet drab begået den 4. februar 2022 i Kaalundsgade på Vesterbro.

07 nov 2023

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Dokumentation for service

Taxavognmand PS Rasmussen ApS mod EJNER HESSEL A/S, BS-11000/2022-SHR