Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

22 mar 2024

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Krænkelse af Contrast-kop

Fiskars Finland Oy Ab mod PETER BODUM A/S, BS-2578/2023-SHR

22 mar 2024

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Forbud mod at vise logo mv.

Norwegian Air Shuttle ASA mod GCI ApS – Global Climate Institute, BS-51001/2022-SHR

22 mar 2024

Domsresume

Sø- og Handelsretten

Køb af lodsbåd på auktion

P-Trucks OY mod TONNY MADSEN A/S, BS-52536/2022-SHR

22 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Kendelse om konkurrenceretlige overtrædelser på værdihåndteringsmarkedet

Østre Landsret har den 22. marts 2024 afsagt kendelse i en kæresag om indgåelse af en konkurrencebegrænsende aftale i form af en de facto eksklusiv aftale og misbrug af dominerende stilling ved brug af urimeligt lave priser.

21 mar 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel i 7 år for voldtægt, psykisk vold, vold og trusler m.v.

V.L. S-697-23

20 mar 2024

Domsresume

Københavns Byret

Skyldkendelse om to drabsforsøg begået i SuperBrugsen på Nørrebrogade

Københavns Byret har den 20. marts 2024 truffet afgørelse om skyldsspørgsmålet i en nævningesag, hvor der var rejst tiltale for bl.a. to drabsforsøg begået i SuperBrugsen, heraf det ene med baggrund i en konflikt mellem LTF og en gruppering, der af politiet betegnes som ”Gruppen fra Nordvest”.

20 mar 2024

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om videreførelse af den opløste forening Loyal to Familia

Københavns Byret har den 20. marts 2024 ved en enig domsmandsret idømt 11 personer fængselsstraffe på mellem 30 dage og 4 måneder for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 132 a, stk. 1, om forbuddet mod videreførelse af en ved dom opløst forening.

20 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Straf i sag om voldtægter begået under særligt skærpende omstændigheder

T blev idømt fængsel i 9 år for bl.a. voldtægter begået under særligt skærpende omstændigheder

20 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Forsikringsselskab havde ikke ret til momsgodtgørelse

Forsikringsselskab havde ikke ret til momsgodtgørelse vedrørende salg via filial i Norge

19 mar 2024

Domsresume

Retten i Kolding

Dement 74-årig mand frihedsberøvet

Ved et grundlovsforhør den 12. december 2023 blev en 74-årig dement mand fra Christiansfeld anbragt på psykiatrisk hospital for særligt bestyrket mistanke om vold med døden til følge

19 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Forskud på erhvervsevnetab ved modtagelse af ledighedsydelse

Skadelidt, der modtog ledighedsydelse, var ikke afskåret fra muligheden for at få udbetalt forskud på erhvervsevnetab

19 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Funktionærsag – ikke særlig godtgørelse til fratrådt medarbejder

Østre Landsrets 16. afdeling har den 19. marts 2022 afsagt dom om et krav om en særlig godtgørelse efter funktionærloven, fremsat af en ansat, der havde ophævet sit ansættelsesforhold.