Dit søgeresultat for ""

29 apr 2021

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Datacrawling og snyltning

28 apr 2021

Domsresumé

Retten i Herning

Kvinde fundet skyldig i besiddelse og videredeling af børneporno

27 apr 2021

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i sag om indsmugling af 91 kg kokain

27 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om betaling for råden over vejareal

26 apr 2021

Domsresumé

Tinglysningsretten

Udlæg kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20 stk. 1 eller stk. 2

26 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om transfer pricing

26 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Ikke sagkyndig vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi

23 apr 2021

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om skud mod to personer under en bandekonflikt i Aarhus

23 apr 2021

Domsresumé

Retten i Aarhus

Dom i nævningesag om voldtægt mv.

23 apr 2021

Domsresumé

Retten i Aarhus

Dom om tilsnigelse af samleje

23 apr 2021

Domsresumé

Retten i Herning

19-årig mand fra straffet med fængsel i 40 dage for vold med peberspray

23 apr 2021

Domsresumé

Retten i Hjørring

Dømt for hærværk på Skagen Sønderstrand