Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

15 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Udbetaling og rentetilskrivning på en indekskonto

Hverken krav på længere udbetalingsperiode af indestående på en indekskonto eller på højere forrentning af indeståendet

13 sep 2023

Domsresume

Retten i Kolding

Anskaffelsessummen på unoterede anparter

Retten var enig med Landsskatteretten i, at man ikke kunne godkende en foretaget forhøjelse af anskaffelsessummen på unoterede anparter

13 sep 2023

Domsresume

Vestre Landsret

16 års fængsel for medvirken til narkokriminalitet

16 års fængsel for at have medvirket til narkokriminalitet, herunder indsmugling og videreoverdragelse af ikke under 381 kg amfetamin, 940 gram ketamin og 2,5 kg kokain.

13 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Der var ikke betalt overpris for andelslejlighed

Arbejder skulle anses som forbedringsarbejder, sådan at udgifterne hertil kunne tillægges andelslejlighedens maksimalpris

12 sep 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Utilstrækkelig redegørelse for kredsen af påtaleberettigede

V.L.K af den 12. september 2023, V.L.B.-0182-23, (23/18578)

08 sep 2023

Domsresume

Retten i Helsingør

21 årig dømt til anbringelse

En yngre mand fra Græsted er fundet skyldig i trusler, afpresning og hærværk Sagsnummer: SS 1-1328/2023

08 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Indbrudstyveri skulle undtagelsesvis straffes med bøde

Indbrudstyveri begået i forening med andre skulle undtagelsesvis straffes med bøde, da der forelå formildende omstændigheder

08 sep 2023

Domsresume

Østre Landsret

Ingen krænkelse af Gyldendals ret ved digital udgivelse af oversættelser

Østre Landsret har den 8. september 2023 afsagt dom i en sag mellem Gyldendal A/S (”Gyldendal”) og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S (”L&R”).

07 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Maskeret udlodning og frister for forhøjelse af skatteansættelser

Betingelserne for anvendelse af den forlængede ligningsfrist og ekstraordinær skatteansættelse var opfyldt

07 sep 2023

Domsresume

Østre Landsret

Ikke forbud mod mærkningsordningen ”AllergyCertified”

Østre Landsret har den 7. september 2023 afsagt dom i en ankesag om, hvorvidt AllergyCertified ApS, der står bag den private mærkningsordning ”AllergyCertified”, og en person tilknyttet virksomheden har handlet i strid med markedsføringsloven, navnlig forbuddet mod vildledende markedsføring

06 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Skønsmæssig forhøjelse af indkomst i transfer pricing-sag

Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse som følge af transfer pricing-korrektion

06 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke tilladelse til anke efter ankefristens udløb

Der forelå ikke sådanne særlige omstændigheder, at anke efter ankefristens udløb undtagelsesvis burde tillades